SENETÜ’L-HÜZÜN, HÜZÜN YILI

”Hüzün yılı” ne demektir, hangi yıla bu isim verilmiştir?

Peygamber Efendimiz,Peygamberliğinin 10. yılında ard arda yaşanan acı hadiseler ve derin üzüntü ve elem sebebiyle, bu yıla “senetü’l-hüzün (hüzün yılı)” olarak isimlendirmiştir.

Onuncu yılda, Resûlullah Efendimiz(ASV)ın amcası Ebû Tâlib hastalandı ve ölüm döşeğine düştü. Resûl-i Ekrem Efendimiz, kendisini küçük yaşından beri bağrına basıp himâyesinde büyüten, kendisini korumak uğrunda her türlü tehlikeyi göze alan bu değerli amcasını kaybedeceğine son derece üzülüyordu. O’nun Müslüman olup ebedî sâadete ermesini de candan arzu ediyordu. Peygamberimiz (ASV), amcasını İslâma dâvetten ve teşvikten vazgeçmedi. Mübârek kalbi, kendisini canı gibi seven amcasının îmânsız gittiği takdirde uğrayacağı dehşetli akibetin ızdırabıyla çarpıyor ve devamlı,

“Ey amca, ‘La ilâhe illallah’ de ki onunla âhirette sana şefaat edebileyim.” diyordu.

Yine böyle bir dâvet ve teşvikte bulunduğu sırada, Ebû Talib’in başucunda Ebû Cehil ile Abdullah bin Ebî Ümeyye de vardı. İkisi de,

“Yâ Ebû Talib! Sen, Abdülmuttalib’in milletinden, onun dininden yüz mü çevireceksin?” dediler.

Resûl-i Ekrem, müşriklerin bu sözlerine aldırış etmedi ve kelime-i tevhidi amcasına arza devam etti. Onlar da aynı şekilde sözlerini tekrarlayıp durdular. Sonunda Ebû Tâlib kendisinin Abdülmuttalib’in dini üzere olduğunu söyledi.(Buhari,2:326)

Ebû Talib, 87 yaşında iken dünyaya gözlerini yumdu. Resûl-i Ekrem Efendimizin mübârek ve nazik kalbi, amcasının vefatıyla fazlasıyla acı duydu, gözyaşlar içinde dudaklarından şu cümleler döküldü:

“Allah ona rahmet etsin. Mağfiretini ihsan buyursun.”

Ebû Tâlib’in vefatından üç gün gibi kısa bir zaman sonra, Efendimiz(ASV)ın zevcesi Hz. Hatice (RA) da Ramazan ayında 65 yaşında iken, fani dünyadan ebedî âleme göç etti.

Hz. Hatice (RA)ın namazını bizzat Peygamber Efendimiz kıldırdı ve Hacun Kabristanına gözyaşları içinde defnetti.Ard arda vuku bulan bu acı hâdiseler Efendimiz (ASV)e pek ziyâde hüzün ve elem verdi. Bu yıla hüzün yılı adı verildi.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir