BİRLİKTE KOLAYLIK VARDIR

İnsanların şirketler kurmaları onların işlerini daha kolay mı yapabileceklerini gösterir?

Birlikte kolaylık varken, çoklukta zorluk ve akıl dışılık vardır. Sanat ve ticaret ile uğraşanlar birlikte kolaylık, çoklukta zorluk manasını anladıkları için, şirketleşme işi ile çok işleri bir çatı altında toplamışlar. Yoksa dağınık ve çok olan işlerin hepsine yetişip idare etmek çok zordur. Bir çatı altında işleri toplamanın kolaylığını temin etmek için işlerini ve ticaretlerini vahdette, yani bir şirkette topluyorlar. Birlikte kolaylık, çoklukta zorluk vardır.

Şimdi şöyle düşünelim, aynı durumda olan yüz kişiyi bir amirin idare etmesimi kolaydır,yoksa yüz amirin bir kişi idare etmesi mi kolaydır.

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, birlikte nihayetsiz bir kolaylığın, dağınıklıkta ise sonsuz bir zorluğun olduğunu belirttiği Mektubat adlı eserinde bu konu da şöyle dikkatimizi çekmekte:

”İşte, vahdette nihayetsiz suhulet ve kesrette nihayetsiz suubet bulunduğundandır ki, ehl-i san’at ve ticaret, kesrete bir vahdet verir, tâ suhulet ve kolaylık olsun. Yani, şirketler teşkil ederler.”

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir