HER HAYIRLI İŞİMİZE …..

BİSMİLLÂH her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Bil, ey nefsim, şu mübarek kelime, İslâm nişanı olduğu gibi, bütün mevcudâtın lisan-ı hâl ile vird-i zebânıdır. Bismillâh ne büyük, tükenmez bir kuvvet, ne çok, bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen, şu temsîlî hikâyeciğe bak, dinle. Şöyle ki:

Bedevî Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki, bir kabile reisinin ismini alsın ve himayesine girsin tâ şakîlerin şerrinden kurtulup hâcâtını tedarik edebilsin. Yoksa, tek başıyla, hadsiz düşman ve ihtiyacatına karşı perişan olacaktır. İşte, böyle bir seyahat için, iki adam sahrâya çıkıp gidiyorlar. Onlardan birisi mütevazi idi, diğeri mağrur. Mütevazii, bir reisin ismini aldı; mağrur almadı. Alanı her yerde selâmetle gezdi. Bir kàtıu?t-tarîke rast gelse, der:

Ben filân reisin ismiyle gezerim.? Şakî def olur gider, ilişemez. Bir çadıra girse o nam ile hürmet görür. Öteki mağrur, bütün seyahatinde öyle belâlar çeker ki, tarif edilmez. Daima titrer, daima dilencilik ederdi. Hem zelil, hem rezil oldu.

İşte, ey mağrur nefsim, sen o seyyahsın. Şu dünya ise bir çöldür. Aczin, fakrın hadsizdir. Düşmanın, hâcâtın nihayetsizdir. Madem öyledir; şu sahrânın Mâlik-i Ebedî ve Hâkim-i Ezelîsinin ismini al. Ta bütün kâinatın dilenciliğinden ve her hâdisâtın karşısında titremeden kurtulasın. Evet, bu kelime öyle mübarek bir definedir ki, senin nihayetsiz aczin ve fakrın, seni nihayetsiz kudrete, rahmete raptedip Kadîr-i Rahîmin dergâhında aczi, fakrı en makbul bir şefaatçi yapar. Evet, bu kelime ile hareket eden, o adama benzer ki, askere kaydolur, devlet namına hareket eder, hiçbir kimseden pervâsı kalmaz. Kanun namına, devlet namına der, her işi yapar, her şeye karşı dayanır.(Sözler, Birinci Söz)

Allah, Kur’an ile manen der her işe ”Besmele” ile başlayın. Benim rızam dairesinde hareket edin ki, Ben de sizi kul olarak kabul edeyim. Yeme, içme, elbise giyme çıkarma,dışarı çıkma aklımıza gelen her türlü hayırlı işimize Besmele ile başlanır. Besmele dedin mi, Allah’a dayanır insan artık kimse onu yıkamaz. Besmele, ben bu işi Allah’ın lütfu, kudreti, izni ile yapabiliyorum demektir. Kimin ”Besmele” ile bir iş yaptığını görsek,duysak, hemen bu ”Müslüman”dır deriz. Bu işaret kimde görünürse onun müslüman olduğuna hükmederiz.

İnsan bu dünyada her türlü tehlike ile karşı karşıya. Kainatın yaratıcısı, sahibi olan Allah’a sığınmak lazım. Besmele ile başlamak dünya ve ahirete ait işlerde Allah’a sığınmak ve yardımı ondan beklemektir. Bu ruh hali başlı başına bir zikirdir.

Allah, bize her hayırlı işimize ”Besmele” ile başlamayı nasip etsin. Amin.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir