DÜNYA İLE KARDEŞ

Zühre yıldızı, çoban yıldızı, venüs bunlar aynı gezegen midir?

Evet, halk arasında Çolpan veya Çoban Yıldızı olarak da bilinen ve diğer isimleri de Zühre ve Venüs gezegeni aynı yıldızdır. Güneş Sisteminde, Güneşe uzaklık bakımından ikinci sıradaki gezegen, Zühre, Roma Astrolojisi’nde Lucifer isimiyle bilinir. Kendi ekseni etrafında, Güneş Sistemindeki diğer tüm gezegenlerin aksi istikametinde döner. Venüs, saat yönünde dönen tek gezegendir.

Büyüklüğü açısından Dünya ile benzerlik gösterdiğinden, Dünya ile kardeş gezegen olarak da bilinmektedir. Gökyüzünde Güneş’e yakın konumda bulunduğundan ve yörüngesi Dünya’nınkine göre Güneş’e daha yakın olduğundan yeryüzünden sadece Güneş doğmadan önce veya battıktan sonra görülebilir. Bu yüzden Venüs Akşam Yıldızı, Sabah Yıldızı veya Tan Yıldızı olarak da isimlendirilir. Görülebildiği zamanlar, gökyüzündeki en parlak cisim olarak dikkat çeker.

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Tekvir Suresinin, 15-16 ncı ayetlerinin tefsirini yaptığı Mektubat adlı eser de bu konuya şöyle yer vermiştir:

“Evet, şu seyyareler, kumandanları olan güneşin dairesinden çıkıyorlar, sabit yıldızlar dairesine girerek semâda yeni yeni nakışları ve san’atları gösteriyorlar. Bazan kendileri gibi parlak bir yıldıza omuz omuza verir, güzel bir vaziyet gösteriyorlar. Bazan küçük yıldızlar içine girip bir kumandan suretini gösteriyorlar. Hususuyla bu mevsimde, akşamdan sonra, ufukta Zühre yıldızı ve fecirden evvel diğer parlak bir arkadaşı, gayet şirin ve güzel bir vaziyet gösteriyorlar.”

Üstad Hazretleri, sema yani gökyüzünde Allah’ın isim ve sıfatlarının nasıl azametli ve büyük bir şekilde kendini gösterip sergilediğine işaret ettiği bu risale de imansızlık yolunda nihayetsiz zorluklar olduğunu iman ve tevhid yolunda ise sonsuz kolaylıkların bulunduğunu bizlere aktarıyor.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir