YEDİ BÜYÜK GÜNAH

“Yedi büyük günah” ifadesi ile anlatılmak istenen günahlar nelerdir?

Yedi büyük günah, cinayet, zina, şarap içmek, anne ve babaya asi olmak, kumar oynamak, yalancı şahitlik etmek, dine zarar veren batıl fikirlere taraftar olmak şeklinde sıralanabilir. Yedi büyük günahın dışında pek çok günahlar vardır ki bunların en büyüğü olan yedisini işlemeyip, geri kalanı işlenebilir gibi bir düşünce yanlıştır. Günah günahtır. Büyüğü küçüğü olmaz, önce günah işlememeye çalışmalıyız. İşlenen her günah içinde hemen tövbe edilip, Allah’tan af dilemeliyiz.

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Barla Lahikası adlı eserinde yedi büyük günahı şu şekilde izah ediyor:

“Hem mektubunuzda yedi kebâiri soruyorsunuz. Kebâir çoktur; fakat ekberü’l-kebâir ve mûbikat-ı seb’a tâbi”r edilen günahlar yedidir: Katl, zina, şarap, ukuk-u vâlideyn (yani kat-ı sıla-i rahim), kumar, yalancı şehadetlik, dine zarar verecek bid’alara taraftar olmaktır.”

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, bir başka mektubun da ”farzları yapan ve kebairi terk eden, bu zamanda kurtulur” demektedir. Yedi büyük günahı işlemeyip, farz emirleri namaz, oruç, zekat gibi ifa edersek, inşallah bu zaman şartları içinde kurtuluşa erenlerden oluruz.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir