YAZI VARDI EBU CEHİL

İslamiyetten önceki dönemler niye Cahiliye dönemi ismi ile anılıyor, o dönemde yazı yokmuydu?

Arapların, İslamiyetten önceki dönemine Cahiliye dönemi denilmesi yazı olmamasndan dolayı değildir. Cehalet, bilmemek değil, yanlış bilmektir. İslamiyet öncesinde Araplar putlara taptıkları için okumaya yazmaya ve kitaba önem vermiyorlardı. Fakat içlerinde okuma yazma bilenler bulunmaktaydı. Beni İsrail alimleri Tevrat’ın izahlarını yaptıkları yüzlerce kitapları vardı.

Kur’an-ı Kerim’de ve hadislerde Arapların İslam dininden önceki inanç ve davranışlarını İslam’dan ayırt etmek için Cahiliye devri tabiri kullanılmıştır. İslami dönemde ortaya çıkmış bir terimdir.

Asıl ismi, Amr bin Hişam, o dönemdeki lakabı Ebu’l Hakem olan Ebu Cehil, üç dil bilen, arapların diplomatı olarak Bizans, İran, Yemen ve Habeşistan gibi ülkelerle ticari anlaşmalar yapan birisiydi. Peygamber Efendimiz (ASM)ın getirdiği iman ve Kur’an hakikatlerine karşı çıkıp itiraz etmesi, hak ve hakikate karşı kör ve sağır olması sebebiyle Ebu’l Hakem olan ismi Peygamber Efendimiz (ASM) tarafından Ebu Cehil, cehaletin babası olarak değiştirilmiştir.

Kur’an-ı Kerim’in dört ayetinde Al-i İmran Suresi 154 ncü ayeti, Ahzab Suresi 33 ncü ayeti, Fetih Suresi 26 ncı ayeti ve Maide Suresi 50 nci ayetinde Cahiliye tabiri geçmektedir.

”Onlar hala Cahiliye devri hükmünü mü istiyorlar? Gerçeği bilen bir millet için Allah’tan daha iyi hüküm veren kim var?” (Maide Suresi 50 nci ayeti)

Peygamber Efendimiz, Kalem Suresi 6 ncı ayeti ”Nun’a, Kaleme ve Kalemin yazdığı satırlara yemin olsun!” nazil olduktan sonra, ”Okuma, yazma” seferberliği başlatır. Müslüman olan herkesi okuma yazmaya teşvik eder. Bedir Gazvesinde esir edilen ve yazı bilen müşriklerin her birinin onar çocuğa okuma yazma öğretmeleri esirlikten kurtuluş fidyesi sayılmıştır.

İslamiyetin ilk yıllarında az da olsa yazı bilenlerin sayısı bu teşviklerle birlikte çoğalmaya başladı. Kur’an okunarak, yazılarak öğrenilecek ve korunacaktı. İslamiyetle birlikte artık yepyeni aydınlık bir dönem başlamıştı. Kur’an arapların tarihinde ilk yazılı eserdir. Kur’an’ın doğru okunmasını sağlamak için yapılan çalışmalarla arap yazısı çok hızlı bir gelişme göstermiştir.

Hazret-i Peygamber, bir yandan bilginin yazı ile muhafazasını emrederken, diğer taraftan da çocuklara okuma yazma öğretmenin babalar için bir vazife olduğunu söylemiştir. Peygamber Efendimiz(ASM)ın ”İlmi yazı ile kaydedin”(Darimi, İlim, Müsedrek,1/188) fermanıyla, Yazı, İslamın bütün cephelerinde tesbit, tescil ve neşir vasıtası halini almıştır.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir