Yazılar

,

ENSARDAN EBU LÜBABE (RA)

Ensar'ın ileri gelenleri arasında yer alan Ebu Lübabe'nin künyesi Ebu Lübabe Beşir bin Abdilmünzir el-Ensari el-Evsi'dir. Hicretten önce müslüman olmuş, İkinci Akabe Biatına katılan 75 sahabiden birisidir. Bedir Gazvesine gitmek…

DÜNYA SALTANATINA ALET ETMEM

''Risale-i Nur’a intisap etmezden evvel, maddî ve dünyevî her işlerimizde ve ticarethanemizin kazançlarında ve şahsî ve hususî işlerimizde Risale-i Nur’a intisaptan sonraki hârikulâde farkları ve bereketleri görmekle beraber,…

ALLAH’IN RIZASINI KAZANMAYA ÇALIŞMAK

Aziz, sıddık, mübarek, kahraman kardeşlerim, Evvelâ: Bu mübarek Ramazan’da, iştirâk-i a’mâl düstur-u esasiyle, herbir has kardeşimizin kırk bin dili bulunan bir melâike hükmünde, kırk bin dillerle, yani kardeşlerin adedince…

DOKUZ NÜKTELİ RAMAZANİYE

Sabri’nin fıkrasıdır. Lütufkâr ve inayetkâr Üstadım Efendim Hazretleri; Ramazan-ı Şerifin onuncu Cumartesi günü, saat on bir buçukta, herbir nüktesi nâmütenâhi hikmet ve hakikat müjdelerini hâvi ve mübeşşir, dokuz…

KUR’AN MUALLİMİ HABBAB BİN ERET (RA)

Habbab bin Eret, Ümm-i Anmar isimli Mekke'li müşrik bir kadının kölesiydi. Kılıç yapan bir demirci ustası olarak Mekke’de meşhur olmuştu. Peygamber Efendimiz ile de tanışır ve görüşürdü. İslam davasını duymuş, yakından…

MÜJDE, MÜJDE YAKALADIK

Tahiri Mutlu Ağabey'in Isparta'da tutuklanması sırasında sorgusunu yapacak olan Savcı ve memurlar arasında geçen çok ilginç bir hikaye anlatılır. 1934 yılında Risale-i Nur Talebeleri yurdun çeşitli yerlerinden tutuklanarak Isparta'ya…