Yazılar

ASIL KAYNAK KUR’ANDIR

Aziz, sıddık kardeşlerim; Sizin mektuplarınızdan o kadar mesrur oldum ki, tarif edemem. Hususan Hüsrev’in çok kıymettar iki mektubunda, Hacı Hâfız’ın köyünde Risale-i Nur’un pek fevkalâde bir surette tevessüü, o iki…

SEKİZ YIL SÜREN AFYON MAHKEMESİ

Risale-i Nur'un Üçüncü Medrese-i Yusufiye ismi verilen Afyon Mahkemesi safahatı nasıl başlamış ve nasıl sonuçlanmıştır? Üstad Bediüzzaman Said Nursi, 1944 yılında mecburi ikamete tabi tutulduğu Afyon’un Emirdağ ilçesinden…

LEYALİ-İ AŞERE, ON MÜBAREK GECE

Leyali-i aşere, yani on mübarek gece ile bahsedilen zaman hangi aydır? Kur'ân-ı Kerim'de Fecr sûresinde "Ve on geceye yemin olsun" ifâdesinde kastedilen On mübarek gece bazı kaynaklara göre Ramazan ayının son on günü veya Muharrem'in…

KANDİL NEDİR?

Kandil kutlaması Nedir? Kandiliniz kutlu olsun denir mi? İşin dogrusu nedir? Önce şunu ifade edelim. Kandil diye bir kutlama yok. Sadece Regaip Geceniz, veya Mir'aç Geceniz mübarek olsun. Kadir Gecenizi tebrik ederiz, demek işin doğrusu.…