LEYALİ-İ AŞERE, ON MÜBAREK GECE

Leyali-i aşere, yani on mübarek gece ile bahsedilen zaman hangi aydır?

Kur’ân-ı Kerim’de Fecr sûresinde “Ve on geceye yemin olsun” ifâdesinde kastedilen On mübarek gece bazı kaynaklara göre Ramazan ayının son on günü veya Muharrem’in ilk on günü olarak belirtilse de genel görüş, bu mübarek on günün Zilhicce ayının ilk on günü olduğudur.

Kamerî ayların on ikincisi olan Zilhicce ayı, İslâm’ın beş esasından olan hac ibâdetinin yerine getirildiği aydır. Bu mübarek ayın birinden onuna kadar olan zaman dilimi “Leyâli-i aşere” yani on mübarek gecedir. Onuncu gün, Kurban Bayramının ilk günüdür.

Peygamber Efendimiz (ASM) bu gecelerin önemini şöyle ifâde ediyor:

“Hiçbir günde yapılan salih amel Allah’ü Teala’ya Zilhicce ayının ilk on gününde yapılan salih amelden daha sevimli olamaz. Bu günlerde tutulan bir gün oruç bir senelik oruca, bir gecesini (İbâdet ile) ihyâ etmekte Kadir gecesini ihya etmeye denktir.” (Sünen-i Tirmizi)

“Allah indinde Zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur. Bugünlerde tesbihi (Sübhanallah) tahmidi (Elhamdülillah) tehlili (La ilahe illallah) ve tekbiri (Allahu ekber) çok söyleyin!” ( Müsned, 1-257)

Risale-i Nurlarda, On Gece ile ilgili bölüm ise şöyle:

”Aziz, sıddık kardeşlerimiz,

Evvelâ: Geçen leyâli-i aşerenizi ve gelen îydinizi ruh-u cânımızla tebrik ve o çok mübarek gecelerdeki a’mal-i salihanızın ve dualarınızın makbuliyetini Rahmet-i İlâhiye’den niyaz ediyoruz.

Bu on gece Kur’ân-ı Azimüşşan’ın “Ve’l-fecri. Ve leyâlin aşrin” (Yemin olsun fecre. Ve on geceye. / Fecr Sûresi: 1-2.) kasemi ile, onlara verdiği ehemmiyete binâen ” O geceler Leyle-i Kadir ve Berat ve Mi’rac nev’inde büyük kıymetleri var. Çünkü; hac sırrıyla bütün âlem-i İslâm namına her taraftan gelen binler hacıların bütün kâinatla alâkadarâne bir tarzdaki makbul hasenatlarına ve ümmet-i Muhammed’e (ASM) hakkında ettikleri duâlarına, ” O gecelerde a’mâl-i sâliha ile meşgul olan mü’minler* hissedâr oluyorlar.

İnşâallah Nur şâkirdleri o büyük kazanca mazhardırlar. Hatta diyebiliriz ki; uykuları da ibadet sayılır. Elbette *böyle ağır şerâit içinde gayet ciddiyet ve tam gayret ile ulûmun en yüksek derecesindeki îmân ve Kur’ân hakikatlarının dersinde en mükemmel talebelik vazifesini yapan Nurcular, bu leyâle-i aşerede uykuda dahi nurlarına tam mazhardırlar.*

El-Bakî Hüve’l-Bâkî

Umumunuza birer birer selâm ve selâmet ve dâreynde saadetlerinize duâ eden kardeşiniz, Said Nursî.”

 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir