SIRR-I İNNA ATAYNA

“Sırr-ı İnna Atayna” nedir, Risale-i Nur’un hangi eserinde yer almaktadır?

İnna Atayna, Kur’an-ı Kerim’in Kevser Suresinde yer alan bir ayettir. Mekke, Müşrikleri Peygamber Efendimiz (ASM)ın erkek çocukları fazla yaşamayınca bunu alay konusu yapıp ”nesli kesik” manasında ”ebter” dediler. Bu olay üzerine nazil olan Kevser Suresi böyle diyenlerin kendilerinin ”ebter” olacaklarını bildirdi. Müşriklerin sözlerinden üzülen Hz. Peygamber (ASM)a kevser, yani bitip tükenmez nimetlerin verildiği de müjdelenip asıl ”ebter”in onlar olduğu nesillerinin kesileceği anlatılır.

Risale-i Mur’da bu ayetin günümüze bakan tefsiri de Kevser Risalesi ismini almıştır. Mektubat adlı eserin Yirmi Dokuzuncu Mektubun Sekizinci kısmıdır. Sırr-ı İnna Atayna, Rumuzat-ı Semaniye veya Hurufat-ı Kur’aniye Risalesi olarak da bilinir. Sekiz Remizden meydana gelir.

”Sekizinci Kısım olan Rumuzat-ı Semaniye, Sekiz Remizdir. Yani, sekiz küçük risaledir. Şu Remizlerin esası, ilm-i cifrin mühim bir düsturu ve ulum-u hasfiyenin mühim bir anahtarı ve bir kısım esrar-ı gaybiye-i Kur’aniye’nin mühim bir miftahı olan tevafuktur. İlerde başka bir mecmuada neşredileceğinden buraya derc edilmedi.”(Mektubat)

Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Osmanlıca olarak yazdığı bu Risalede İslama saldıran günümüz din düşmanlarının mağlup olacaklarını bu sureden işari manalar çıkararak anlatmıştır. Üstad Hazretleri bu eserini Kastamonu Lahikasında yer alan bu mektubu ile, “Aziz kardeşlerim! Sakın bu fıkranın vasıtasıyla, o sırr-ı mahremi fâş etmeyin ve o risâleyi de araştırmayın. Yalnız bu fıkrayı zararsız görseniz haslara gösterebilirsiniz.” diyerek mahrem tutmuş ve herkese gösterilmesini uygun görmemiştir.

Üstad Bediüzzaman Hazretleri yine bir başka lahika mektubunda bu konu şu ifadeler ile yer alır:

”Sırr-ı İnna Atayna’yı herkes birden anlayamaz. Hem şahsi isimleri böyle mesail-i ilmiyeye girmemek lazım olduğundano risale hatta on üç seneden beri elime geçmediğinden isabet var, kardeşlerim dahi onı merak etmesinler.”(Emirdağ Lahikası)

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Sırr-ı İnna Atayna’yı, Risale-i Nur Külliyatının dışında tutmuş, mahrem kalmasını istemiş basılarak neşredilmesine rıza göstermemiştir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir