ŞEFKAT VE ZECR TOKADI

Şefkat tokadı ve zecr tokadı nedir? Bu tokatları nasıl anlamalıyız?

Şefkat tokadı, sevenin sevdiğini doğru yola getirme maksadıyla onun kulağını çekme veya azarlama manasına gelen tatlı bir ikaza verilen isimdir. Dünya da mümin insanın başına gelen bazı musibetlerdir. İnsanı uyandırmak için başına gelen olaylardır.

Zecr, arapça kelime olarak menetme, engel olma,zorlama,önleme manalarına gelir.Istılahta ise,bir daireden dışarı atılmaktır. İnsanların kasdi hatalarına atılmış şefkatsiz bir tokattır.

Şefkat ve zecr tokatları birer İlahi cezalardır. Şefkat tokadını yiyen hatasını anlayıp, tövbe edip yeniden hizmetine daha sıkı sarılabilirken, zecr tokadını yiyen aksine hizmetten uzaklaşabilir.

Tokadı yiyen insan hizmette tekrar aynı şevk ve heyecanla sarılıyorsa, bu şefkat tokadı, yok uzaklaşmış ise bu zecr tokadıdır. Mümin insanın tokadı bitmez. Hizmetten zevk almamak derslere katılamamak, derdi maişet, aile içi huzursuzluk, risale okuyamama hep birer tokattır.

Risale-i Nur’da bu konu şöyle yer almaktadır:

“Evet bu risale, iki kısım olarak yazılmış. Birinci kısımda; has ve sadık Kur’an hizmetkârlarının sehiv ve hataları neticesinde yedikleri tenbihkârane şefkat tokatları, ikinci kısımda; zahirî dost ve kalbi muarız olanların bilerek verdikleri zarara mukabil, zecirkârane yedikleri tokatlarından bahsedilecekti.

Fakat lüzumsuz bazıların hatırlarını rencide etmemek için, yüzer hâdisattan birinci kısmın yalnız on beş adedinden bahsedildi. Tâ ki, bu hizmet-i kudsiyede bulunanlar, ciddiyetlerinde, hizmetlerinde sebat etsinler.

Bu hizmet-i kudsiyenin kerameti üç nevidir:

Birinci nevi: O hizmeti ihzar etmek ve hâdimlerini o hizmete sevk etmek cihetidir.

İkinci kısım: Mânileri bertaraf etmek ve muzırların şerrini def edip onları tokatlamaktır. Bu iki kısmın hadiseleri çoktur, hem çok uzundur. Başka vakte tâliken, en hafif olan üçüncü bir kısımdan bahsedeceğiz.

Üçüncü kısım şudur ki: Hizmette hâlisen çalışanlara fütur geldiği vakit şefkatli bir tokat yerler, intibaha gelerek yine o hizmete girerler. Bu kısmın hâdisâtı yüzden fazladır. Yalnız yirmi hadiseden on üç, on dördü şefkatli tokat yemişler, altı yedisi zecir tokatı görmüşler.”(Onuncu Lem’a, Şefkat Tokatları Fihrist Bölümü)

 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir