1892 de Van’da doğan Nuh Polatoğlu’nun ismi Barla Lahikalarında birkaç yerde geçmektedir.Üstad Hazretlerinin Van hayatındaki talebelerindendir. 1935 yılında Eskişehir mahkemesi sırasında ele geçen mektuplarda onun da ismine rastlandığı için,Van’dan alınıp Eskişehir’e getirilmiştir.Bediüzzaman Said Nursi ile birlikte,Eskişehir’de altı ay tutuklu kalmıştır.
Üstad’ı gençlik yıllarında Van valisi Tahir Paşa’nın konagında kaldığı yıllardan tanıdığını hatıralarında anlatan Nuh Polatoğlu, Edremit sahillerinde Van Üniversitesinin temeli atıldığı zaman da orada olduğunu söylemekte. Barla Lahikasında Molla Hamid ile birlikte ismi geçen birkaç mektub vardır.

”Aziz,sıddık,vefadar ahiret kardeşlerim Hacı Nuh Bey,Molla Hamid

Sizler benim için çok ehemmiyetlisiniz. ”Sıddık-ı vefiy bu zaman da yoktur” diyenlere sizleri gösteriyorum. Yirmi sene Van’da geçirdiğim hayat-ı ilmiye.. Benim için Van çok kıymettardır.

…Yine Nuh Bey’in hediyeye ait,bana olan mektubunu getirdi.Dedim katiyyen bu iş tesadüfi değil.Sonra mektubun müştemilatına dikkat ettim. Tahmin ettim. Van’da Nuh Beyin bana hazırladığı hediyeyi göndermek tarihinde, hem de aynı tarihte aynı fiatta bir hediyeyi azimeyi Nuh Bey namına Van’daki ihvanıma gönderiyordum. İşte bu iki tevafuk,bana işarettir ki, Nuh ile Hamid, talebelik ve kardeşlik için mintarafillah intihab edilmiştir…

Fakat çok rica ederim ki. gücenmeyiniz,hediyeyi kabul edemedim. Adem-i kabulun esbabı çoktur. En mühim sebeb benim kardeşlerim ve talebelerimle olan münasebetini ve ihlası zedelememektir.”

Daha sonra ki,mektublardan anlaşılacağı üzere Nuh Bey,o zaman Hac’ca gitmiş ve oradan hurma ve zemzem gtirmiş bunları da bir mektubla Üstad Hazretlerine göndermiş. Üstad da tam aynı tarihte Nuh Beye Van ve havalisindeki talebeleri için bir takım risale göndermiş.Bir ay kadar hediyeyi bir köşede bekleten Üstad Hazretleri yine yazdığı mektubta hediyeyi şu sebebden dolayı kabul etmiş.

”..Çok mübarek hediyenizi açtık gördük ki,Van hediyesi değil,belki Medine-i Münevvere ve Ravza-i Şerifenin mübarek kerametli hediyesidir.Hem fiatı üstünde yazıldığı gibi yirmi beş lira değil,yirmi beş bin liradan fazla manen kıymetlidir. O mübarek hediyeyi Medine-i Münevvere namına bu havalideki Kur’an-ı Hakimin hizmetinde halis hizmetkarlarına ve benim arkadaşlarıma tevdi etmek için -aler-resi velayn- kabul ettik.”(Barla Lahikası)

Nuh Polatoğlu, 25 Nisan 1978 yılında 86 yaşında iken Van’da vefat etmiştir.Bu sıddık,vefadar,fedakar insana Nurkoy olarak Allah’tan rahmet diler,kabrinin nurlarla dolmasını niyaz ederiz.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir