MALİK BİN AMR (RA)

Amr bin Sumeyt’in oğlu olan Malik bin Amr, Mekke’de dünyaya gelmiştir. Beni Abd-i Şems’in müttefiki, Beni Süleym’in bir kolu olan Beni Hicr kabilesine mensuptur.

Peygamber Efendimiz (ASM)ın, İslamı tebliğe başladığı ilk yıllarda müslüman olan Malik bin Amr, iki kardeşi Sakf bin Amr ve Müdlac bin Amr ile birlikte her türlü eza ve işkenceye katlanarak Mekke’de kalıp İslamı yaşamışlardır.

Medine’ye hicret izni üzerine Malik, kardeşleri Sakf ve Müdlac ile birlikte Medine’ye hicret etmişlerdir. İlk İslam Gazvesi olan Bedir Gazvesine iki kardeşi Sakf ve Müdlac’le beraber katılan Malik bin Amr bu savaşta büyük cesaret göstermiştir. Üç kardeş daha sonra sırasıyla Uhud, Hendek ve Hayber Gazvelerine iştirak ederek büyük kahramanlıklar ortaya koymuşlardır.

Üç kardeşten Ebu Malik lakablı Sakf bin Amr, Hayber Gazvesinde bir Yahudi esir tarafından şehid edilmiştir. Sakf’ın Hayberde şehid olmasından sonra Malik bin Amr ve Müdlac bin Amr Mekke’nin fethi, Huneyn, Taif Muhasarasına katılmıştır.

Tebük Seferine de katılan Malik bin Amr ve kardeşi Veda Hacc’ında bulunmuşlardır. Peygamber Efendimiz (ASM)ın vefatından sonra Hz. Ebubekir döneminde yapılan savaşlara da katılan Malik bin Amr Hicri 12, Miladi 633 yılında yapılan Yemame Savaşında şehid olmuştur. Üç kardeşten Müdlac, Hicri 50 yılında Medine’de eceliyle vefat etmiştir.

Allah, Onlardan razı olsun.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir