İNSAN NASIL YAŞAMALI

Bir Müslüman İlâhî hükümlere uygun bir hayat yaşamalıdır. Her işine Besmele ile başlamalı, heran Allah’ın huzurunda olduğunu düşünmelidir.İnsan, Allah’ı tanımak ve ibadet için yaratıldığından, İslâm dininde Allah’ı hatırlamak ve anmak insan hayatının her safhasını kuşatmalıdır.

İnsan sürekli nefes aldığı gibi ruh da Allah’ı anmakla nefes alır. İslâm dininin şahsî hayattan, aile hayatına ve toplum hayatına kadar her konuda emir ve yasakları vardır. Kişi bunlara her uyduğunda Allah’ı hatırlar, dinin emirlerine uygun hareket eder, ruhu zikir ve marifetle dolar.

İnsan konuşacağı zaman doğru konuşmalı, yalan söylememeli, gıybet ve iftiraya girmeme gayreti içinde olmalı

Bakacağı zaman ancak helale bakmalı, haramlara bakmamalıdır.

Ticaret yaptığında İslam’ın bu konudaki hükümlerine uymalıdır.
Her konuda hükümler koyan, emir ve yasakları bulunan İslâm dinini yaşamaya gayret eden bir Müslüman, böylece yaratılış gayesine uygun bir hayat geçirir.

Her inanan Rabbine karşı kusursuz bir kulluk yapmak ister. Ancak dünyadaki imtihan şartları ve nefsin ve şeytanın vesveseleri buna mani olabilir. Allah, insanı hata işlemeye müsait bir varlık olarak yaratmıştır. Bu hatasını telafi için de tövbe kapısını açmıştır. İnsan bin defa da hata işlese bu tövbe kapısı ona kapanmaz.

İnsan hayatında,Allah’ı hatırlamanın bir faydasıda, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselamın sünnetine uygun bir hayat geçirmesidir. Yeme ve içmeden, oturmaya ve uyumaya kadar her konuda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselama uyan bir Müslüman, bütün ömrünü Allah’ı anmakla geçirmiş olur.

İnsanın, Allah’ı daima hatırlamasının bir diğer faydası ise, hem kendi varlığını hem de çevresini kuşatan İlahi sanatları tefekkür etmek ve onlardaki esma tecellilerini okumaktır.

Bütün insanlığa yol haritası Kur’an ve sünnettir. Kur’an’ı ve sünneti, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselamı kendimize rehber edinmek, Namazları vaktinde kılmak, büyük günahlara dikkat etmek ve kaçınmak, daima tövbe etmek,namazın arkasındaki tesbihatı yapmak insanı Allah’a yaklaştırır. Böylece bir mümin olarak hasyatını devam ettirir.

 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir