AKIL İMANLA OLGUNLAŞIR

”Hem insanın bütün cihazatları ve hissiyatları, sırr-ı vahdetle gayet yüksek bir kıymet alırlar ve şirk ve küfür ile gayet derecede sukut ederler.

Meselâ; insanın en kıymettar cihazı akıldır. Eğer sırr-ı tevhidle olsa, o akıl, hem İlâhî, kudsî defineleri, hem kâinatın binler hazinelerini açan pırlanta gibi bir anahtarı olur. Eğer şirk ve küfre düşse, o akıl, o halde geçmiş zamanın elîm hüzünlerini ve gelecek zamanın vahşî korkularını insanın başına toplattıran meş’um ve sebeb-i tâciz bir âlet-i belâ olur.

Hem meselâ: İnsanın en lâtif ve şirin bir seciyesi olan şefkat, eğer sırr-ı tevhid onun yardımına yetişmezse, öyle müthiş bir hırkat, bir firkat, bir rikkat, bir musibet olur ki, insanı en bedbaht bir dereceye indirir. Tek bir güzel yavrusunu ebedî kaybeden bir gafil valide, bu hırkati tam hisseder.

Hem meselâ: İnsanın en lezzetli ve tatlı ve kıymetli hissi olan muhabbet, eğer sırr-ı tevhid yardım etse, bu küçücük insanı, kâinat kadar büyüttürür ve genişlik verir ve mahlûkata nazenin bir sultan yapar. Eğer şirk ve küfre düşse – el’iyâzû billah! – öyle bir musibet olur ki, mütemadiyen zevâl ve fenâda mahvolan hadsiz mahbuplarının ebedî firaklarıyla biçare kalb-i insanîyi her dakika parça parça eder. Fakat, gaflet veren lehviyatlar, muvakkaten iptal-i his nev’inden zahiren hissettirmiyor.
İşte, bu üç misale yüzer cihazat ve hissiyat-ı beşeriyeyi kıyas etsen, vahdet, tevhid ne derece kemâlât-ı insaniyeye medar olduğunu anlarsın.”(Şualar, Üçüncü Meyve)

Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri,kainat içinde en mükemmel varlığın insan, insandaki mükemmelliğin de iman ve Tevhide bağlı oldugunu söylemekte.

Mümin ve kafirin kainata ve olaylar karşısındaki durum ve bakış açısının tahlil edildiği bu risalede, kainata ve içindekilere iman nazarıyla bakılırsa saadet ve huzur, küfür ile bakılırsa karanlık ve azap kaynağı olur.

Akıl,İslam terbiyesi ile olgunlaşmışsa, Allah’ın kainattaki sergilediği sanatları açan,okuyan bir pırlanta anahtar iken,küfür ile insanın başına kötü ve uğursuz sıkıntıları toplayan bir bela aleti olur. Keza, şefkat ve sevgi de Tevhid ile terbiye edilmezse insana elem ve azap kaynağı olur. Kalbinde iman varsa, Allah’ın hikmet ve şefkatine sığınır, menfi duyguların ateşlerini söndürür. İman yoksa o olumsuz duygular insan kalbini her dakika parça parça eder.

İnsan ya iman edip yükselecek, ya da küfre girip alçalacak, işte önünde iki yol seçme özgürlüğü kendisinde.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir