İLK ŞEHİDLERDEN ABDULLAH BİN YASİR (RA)

Abdullah bin Yasir, Mekke doğumlu olup, babası Yasir bin Amir, annesi Sümeyye bint-i Huyyat’tır.Babası Yasir, Ans kabilesinin Yam kolu mensubu olup,kaybolan kardeşini aramak için Yemen’den Mekke’ye gelmiştir. Burada Beni Mahzum kabilesinin lideri Ebu Huzeyfe’nin himayesine girmiş, onun kölesi olan Sümeyye ile evlenmiştir. Bu evlilikten önce Ammar, daha aonra da Abdullah adını verdiği iki oğlu dünyaya gelir.

Abdullah bin Yasir, genç yaşta Mekke’de başlayan İslam dinini duyunca Hz. Peygamber’i Darülerkam’da ziyaret edip İslamiyeti seçer. Böylece İslamiyeti ilk kabul edenler arasında yeralır. Babası,annesi, kardeşi ile birlikte İslamiyeti seçen Abdullah Mahzumoğullarının ağır işkencelerine maruz kalır. Kimsesiz, fakir ve güçsüz oldukları için İslam Tarihinde ”Yasir Ailesi’ sdı ile anılan bu aile müşriklerin en büyük zulüm ve işkencelerine uğrarlar. Bedevi, vahşi müşrikler bu aileye çılgınca işkence yapmışlardır.

Peygamber Efendimiz (ASM) her gün Yasir ailesinin yanına gider, onlara manevi kuvvet vermeye çalışırdı. Yasir, Sümeyye, Ammar ve Abdullah, bir gün Batha denilen yerde kızgın kumlar üzerine yatırılarak Mekke’nin dehşetli sıcağında aç ve susuz bırakılmıştı. Müşriklerin bu işkencelerini gören Rasulullah, üzüntü ve keder içinde Allah’a şöyle yalvarır:

”Allah’ım, Yasir Ailesinden rahmetini esirgeme,onları affet”

Rasulullah’ı gören Yasir, gözyaşları içinde, ”Ya Rasulullah, bu işkenceler ne zamana kadar devam edecek?” der.

Rasulullah,

”Sabredin, Ey Yasir Ailesi! Sabredin Ey Yasir Ailesi! Sabredin Ey Yasir Ailesi! bu sabrınızın ve sebatınızın mükafatı Cennettir” buyurur ve onları teselli eder.

Bu işkencelerin tek sebebi ailenin müslüman olmasıydı. Onları dinlerinden caydırmak için akla hayale gelmeyen işkencelere başvuruyorlardı.

İslam Tarihinin ilk işkenceli hayatını yaşayan Yasir Ailesi, bu yolda üstün sabır ve metanet örneğini göstermiş müşriklerin isteklerine asla boğun eğmemiştir.

İslamiyet yolunda her türlü işkenceye katlanan Yasir, zalimlere karşı imanından taviz vermeyince ruhunu Cenab-ı Hakka teslim etti ve İslamın ilk şehidlerinden oldu. Sümeyye’ye işkence yapmayı Ebu Cehil üzerine almıştı. İslam düşmanı Ebu Cehil elinden gelen hertürlü işkenceyi yapmasına karşı, Sümeyye imanla ona direniyordu. Onun bu ısrar ve sebatı karşısında aciz kalan Ebu Cehil, mızrağını çekti, onu şehid etti.

İşkenceler altında kalan Abdullah’ta bir süre sonra şehid oldu. Ammar ise yaralı olarak kurtuldu. İslamiyetin izzetini muhafaza eden ailenin üç ferdi ilk şehidler olarak bu dünyadan ebedi aleme gittiler. Peygamber Efendimiz(ASM)ın müjdesine mazhar olan aile İslamiyetin kökleşmesi için hayatlarını seve seve feda ettiler.

İlk müslümnlardan olan Abdullah, Yasir ailesinin İslam uğruna verdiği üçüncü şehiddir.

Allah, Onlardan ebediyen razı olsun.

 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir