EBU’R RUM BİN UMEYR(RA)

Ebu’r Rum bin Umeyr, Mekke doğumludur. Babası Rasulullah’ın Amcası Oğullarından Umeyr bin Haşim, annesi ise Rum asıllı bir kadın olan Ümmü veled Er Rumiye’dir. Meşhur Sahabe Musab bin Umeyr’in baba bir kardeşidir.

Ebu’r Rum bin Umeyr, Kureyş kabilesinin Abdüddar oğullarına mensuptur. Bu kabile Cahiliye devrinde etkin bir konuma sahipti. Mekke’nin tanınmış, itibarlı bir aşireti idi. Sancak taşıyan, Kabe’ye hizmet eden bir kabileydi. Mekke’de İslami tebliğin ilk yıllarında iman eden Sahabeler arasında Ebu’r Rum da yeralmıştır. O yıllarda müşriklerin uyguladığı baskı ve işkencelere Ebu’r Rum da uğramıştır.

Habeşistan’a hicret eden ilk Müslümanlar, burada ülkenin hükümdarı tarafından iyi karşılanmış, dini ibadetlerini gönül huzuru içinde serbestçe yapıyorlardı. Bu durum üzerine Resulu Ekrem Efendimiz, Mekke’de kalan diğer Müslümanlara da Habeşistan’a hicret etmelerini tavsiye buyurdu.

Allah yolunda yapılan İkinci Habeşistan Hicretine Ebu’r Rum bin Umeyr’de katıldı. Bir müddet Habeşistan’da kalan Ebu’r Rum daha sonra Medine’ye dönmüştür.

Uhud Savaşında İslam Ordusunun Sancağı Peygamber Efendimiz (ASM)ın emriyle Mus’ab bin Umeyr’e verildi. Sancağı taşıyan Mus’ab, önce sağ elini sonra da sol elini kaybetti. Sonunda müşriklerin mızrak darbesi ile şehid oldu. Sancağı önce Suveybit bin Sa’d aldı, ardından da Ebu’r Rum bin Umeyr sancağı taşıdı.

Ebu’r Rum bin Umeyr’in daha sonra diğer gazvelere de katıldığı rivayet edilir. Hz. Ebubekir(RA) döneminde yapılan Yermuk Savaşında şehid olmuştur. Allah ondan razı olsun.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir