DÜNYA BİR YOLCU GEMİSİDİR

Birincisi: Birkaç gün evvel bir misafirim bana sual etti. O şüpheli sualin esası şudur: “Cennet ve Cehennem pek çok uzaktırlar. Haydi, ehl-i Cennet, lütf-u İlâhî ile, berk ve burak gibi uçarak haşirden geçerler, Cennete giderler. Fakat ehl-i Cehennem, sakil cisimleri ve büyük ve ağır günahların yükleri altında nasıl gidecekler? Hangi vasıta ile?”

İşte hatıra gelen şudur: Nasıl ki, meselâ Amerika’da, bütün milletler umumî bir kongreye davet edilse, her millet büyük gemisine biner, oraya gider.

Öyle de, bahr-i muhît-i kâinatta, bir senede yirmi beş bin senelik uzun bir seyahate alışan küre-i arz, ahalisini alır, gider, mahşer meydanına boşaltır.

Hem, her otuz üç metrede bir derece-i hararet tezayüd ettiği delâletiyle, merkez-i arzda bulunan Cehennem ateşinin hadîsçe beyan olunan derece-i hararetine muvafık iki yüz bin derece-i harareti taşıyan ve hadîsin rivâyâtına göre dünyada ve berzahta Büyük Cehennemin bazı vazifelerini gören ateşini1 Cehenneme döker; sonra emr-i İlâhî ile daha güzel ve bâki bir surete tebeddül eder, âhiret âleminden bir menzil olur. (Mektubat)

Üstad Bediüzzaman Hazretleri,cehennemlikleri cehenneme götüren vasıta ne sorusuna, o vasıtanın içinde yaşadığımız Dünya olduğunu söylüyor. Dünya’yı da bir gemiye benzetiyor. Denizler de yüzen gemiler gibi, dünyanın da mahşer okyanusunun içinde gemi gibi yüzerek dolaştığı anlatılıyor.

Dünyanın kendi ve güneş etrafında hızla dönmesi ve bir hedefe doğru ilerleyerek gitmesini, Üstad Bediüzzaman Hazretleri mahşer meydanının etrafını çizmek şeklinde tarif ediyor. Dünya ilk yaratılışından bu yana büyük ve geniş mahşer meydanını çizerek ilerliyor. Elbette bir gün gelecek içindeki insanları son durak olan cennet ya da cehenneme boşaltacaktır.

Üstad Bediüzzaman Hazretlerine göre, dünya bir yolcu gemisi cennet ehlini de cehennem ehlini de gideceği yere götürmekte. Ve bu gemi yükünü mahşer meydanına boşaltacaktır.

Dünya sadece insanları değil,hayat sahibi milyarlarca mahluku taşıyor. Bunların içinde inananı var,inanmayanı, mazlumu, canlısı cansızı içinde beraber seyahat ediyorlar. Bu dünya denen gemi asırlarca her sene aynı hız ve süratle seyahatine devam etmektedir. Gün gelecek gemi yolculuğunu tamamlayacak ve yükünü teslim edecektir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir