CENAB-I HAKK’IN RAHMETİ

“Cenâb-ı Hakk’ın rahmeti cemaat üzerinedir.” (Hadis-i Şerif)

Bu hadisi şerifin en açık bir delili cemaatle kılınan namazlara yirmi yedi kat fazla sevap verilmesidir. Üç kişi cemaat olmuşlarsa her birisine yirmi yedi kat sevap verilir. Bunun sebebi, nur ve sevabın bölünmeyi kabul etmemesidir. Okuduğumuz bir fatihayı yahut bir hatm-i şerifi bin kişiye bağışlasak, sevap bine bölünmez, her birine aynı sevap verilir.

Bu Hadis-i Şerif’in bu hakikatı, Nur Külliyatından “İhlâs Risalesinde” şu misalle çok güzel aydınlatılır:

“Nasılki dört beş adamdan iştirak niyetiyle biri gazyağı, biri fitil, biri lâmba, biri şişe, biri kibrit getirip lâmbayı yaktılar. Herbiri tam bir lâmbaya mâlik oluyor. O iştirak edenlerin herbirinin bir duvarda büyük bir âyinesi varsa, herbirinin noksansız, parçalanmadan birer lâmba oda ile beraber âyinesine girer.”(Lem’alar, Yirmi Birinci Lem’a)

Burada sadece şu fark var, lambanın görüntüsü, herkesin aynasına bölünmeden, parçalanmadan girer. Fakat herkesin aynası farklıdır. Kimi büyük, kimi de küçüktür. Ayrıca parlaklık ve solgunluk yönünden de farklı olabilir. Bu yüzden aynalardaki lamba görüntülerinin verdikleri ışıklar farklılık gösterir.

İşte bu farklılığın sebebi ise her ferdin kendine has olan “Sadakat,” “takva,” “günahlardan kaçınma”derecelerinden ileri gelmektedir. Buda sevapta bölünmeden değil, herkesin amelinin farklı olmasındadır. Toplam sevaptan herkes farklı derece de faydalanacaktır.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir