BİZE GÖRE YILBAŞI

 

”İyilik ve takva konusunda yardımlaşın,günah ve haddi aşmada
yardımlaşmayın ve Allah’tan korkup sakının”( Maide Suresi 2 ayet)
”Kim herhangi bir gruba benzerse o da onlardandır”(Hadis-i Şerif-Ebu Davut,4)

Müslüman, ilmiyle,haliyle,ahlakıyla örnek olmaya çalışır, ve herkes ona özenir. Bir Müslümanın hayatında model ve rehber yapacağı yol, Kur’an yolu,Sünnet yoludur. Bu yol Allah’ın razı olduğu hayat yoludur. O başka dinden kimseyi taklit etmez, edemez. Zira İslamiyet diğer dinlerin hükümlerini ortadan kaldırmıştır.
Başka dinlerin adetine uymak, onların dini günlerini kutlamak doğru değildir. Noel yortusunu kutlamak bizce günahtır. Bu güne mahsus hediye almak,ziyafet vermek,caiz değildir.

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri,İslam Dinini, Hrıstiyan dinine kıyas yapmanın çok büyük bir hata olduğuna işaret ettiği, Mektubat adlı eserinde şöyle demekte:
”.. Bir kadına bir jandarma elbisesi giydirilmez -bir ihtiyar hocaya tango bir kadın libası giydirilmediği gibi. Körü körüne taklid dahi, çok defa maskaralık olur. Çünkü,
Evvela : Avrupa bir dükkan, bir kışla ise, Asya bir mezraa, bir cami hükmündedir. Bir dükkancı dansa gider, bir çiftçi gidemez. Kışla vaziyeti ile mescit vaziyeti bir olmaz.”(Mektubat, Yirmi Altıncı Mektub)

”Ey bu vatan gençleri! Frenkleri taklide çalışmayınız! Aya, Avrupa’nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adavetten sonra, hangi akıl ile onların sefahet ve batıl efkarlarına ittiba edip emniyet ediyorsunuz?…..” Lem’alar, On Yedinci Lem’a)

YILBAŞINA (NOEL’e) HAZIRLIK

Ya Rab! Böyle mi olacaktı benim cennet yurdum?
Baktımda etrafıma yalnızım ağladım durdum.

Bir mana veremedim, şu miladi yılbaşına!
Şaştım da kaldım, müslümanların vah telaşına

Çevirdim başımı, nereye ettimse bir nazar
Gördüm ki, Noel için hazır,yer-yer, çarşı-pazar

Haykırmak gelmişti içimden, seslendim millete
Heyhat! Duyuramadım ne Ahmed’e ne Mehmed’e

Ya Rab! Kurtulsun! Hidayet ver bu millete
İslama gelsin, milletim son versin şu zillete.
Mehmed Akif Ersoy

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir