BEN BİR CENAZEYİM

Ölüm hakikatini her daim aklımızda tutmak, o gerçekle yaşamak için ne yapmalıyız?

Ölüm hak hükmünün tasdik etmek ve bu hakikat ile hayatımızı düzenlemek için Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Lem’alar adlı eserinden On Birinci Lem’a da bizlerin nazarına sunulan şu bölümü tekrar tekrar okuyup ders almaya çalışmalıyız. Ölüm hak, ölümü düşünmek, alemin yok olacağını bilmek, hayalen, fikren oraya gitmeye hazırlanmayı sağlayacak o bölüm şöyledir.

”Baktım ki, ben bir cenazeyim, üç mühim büyük cenazenin başında duruyorum.

Birisi: Benim hayatımla alâkadar ve mazi kabrine giren zîhayat mahlûkatın heyet-i mecmuasının cenaze-i mâneviyesi başında bir mezar taşı hükmündeyim.

İkincisi: Küre-i arz mezaristanında, nev-i beşerin hayatıyla alâkadar envâ-ı zîhayatın heyet-i mecmuasının mazi mezarına defnedilen azîm cenazenin başında bulunan, mezar taşı olan bu asrın yüzünde çabuk silinecek bir nokta ve çabuk ölecek bir karıncayım.

Üçüncüsü: Şu kâinatın kıyamet vaktinde ölmesi, muhakkaku’l-vuku olduğu için, nazarımda vâki hükmüne geçti. O azîm cenazenin sekeratından dehşet ve vefatından beht ve hayret içinde kendimi görmekle beraber, istikbalde de muhakkaku’l-vuku olan vefatım o zaman vuku buluyor gibi göründü ve فَاِنْ تَوَلَّوْا ilh. sırrıyla, bütün mevcudat, bütün mahbubat, benim vefatımla bana arkalarını çevirip beni terk ettiler, yalnız bıraktılar. Hadsiz bir deniz suretini alan ebed tarafındaki istikbale ruhum sevk ediliyordu. O denize ister istemez atılmak lâzım geliyordu.”(Lem’alar)

Üstad Bediüzzaman Hazretleri,üç mühim cenazeye dikkat çekiyor.

1-Benim yaşadığım şeyler ne oldu, hepsi geçmişe gitti. Bunlar hepsi toprağa defnolduğuna göre bir gün ben de o toprağa defnolucam,
2-Dünya büyük bir mezarlık, içindeki bütün hayat sahipleri nereye gitmiş mezara. Dönemimizde yaşayan bütün canlıların gömüldüğü bir mezar, onun mezar taşı da bu asır, biz de onun yanında küçük bir karınca.
3-Bütün kainatın kıyamet vaktinde ölümü herşeyin bitmesini düşünmek. İnsan ebedi değil ama öyle düşünüyor. Kainat büyük bir mezar, insan da bu mezarlıkta bir nokta olduğunu düşünmeli ona göre hayatını düzenlemelidir.

 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir