ABDULLAH EL ASGAR (RA)

Abdullah el-Asgar, Mekke’de dünyaya gelmiştir. İslasmiyetten önce kendisini Abdulcan diye çağırırlardı. İslamiyetin ilk tebliğ yıllarında Rasulullah’a gelerek biat edip kelime şehadet getirerek müminlerin safına katılmıştır.

İslamiyeti seçen Abdulcan’ın adı Efendimiz (ASM) tarafından, Abdullah olarak değiştirilmiştir. İslamiyeti kabul eden her mümin gibi o dönemde Abdullah’ta, Mekkeli müşriklerin ağır baskı,zulüm ve işkencelerine uğratılmıştır. İslamiyet yolunda her türlü baskı ve zulümlere boğun eğmeyen Abdullah el-Asgar, daha sonra diğer müminlerle beraber İkinci Habeşistan hicretine katılmıştır.

Abdullah el-Asgar, Abdurrahman bin Avf(RA) ile kardeş çocuğu ve Abdullah bin Mesud(RA)ın da yeğenidir. İlk müminler arasında yeralan Abdullah el-Asgar, memleketini, evini, barkını, arkadaşlarını terk edip hicret ettiği Habeşistan da bir süre yaşamıştır. Daha sonra Habeşistan’dan Mekke’ye dönmüştür.

Efendimiz(ASM)ın adını değiştirdiği sahabeler arasında yer alan Abdullah el-Asgar, Habeşistan’dan Mekke’ye dönmüş, fakat Medine’ye yapılan hicret öncesi vefat etmiştir. Bazı rivayetlere göre ise, Habeşistan’da vefat ettiği kaydı yer almaktadır.

Doğrusunu Allah bilir. Allah, O’nlardan razı olsun.

 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir