Yazılar

,

DÜNYA MANZARALARIN KAYIT YERİ

Birinci Meyve Hâlik-ı Kâinat olan Zât-ı Akdese baktığı gibi, İkinci Meyve dahi kâinatın zâtına ve mahiyetine bakar. Evet, sırr-ı vahdetle kâinatın kemâlâtı tahakkuk eder. Ve mevcudatın ulvî vazifeleri anlaşılır. Ve…

KUR'AN'DA ZİKREDİLEN İKİ İSİM

Kur'an-ı Kerim'de Peygamberler dışında ismi geçen kişiler var mıdır? Kur’an-ı Kerimde, Peygamberlerin dışında iki kişinin açıkça ismi zikredilmektedir. Efendimiz Aleyhissalatü Vessellemin, evlatlığı olan Sahabelerden…

İNSANI BUNALTAN ŞEYTAN

İnsanı fikri olarak zorlayan ve bunaltan şeytandır diyorlar, peki şeytan insana nelerle saldırır,bunu nasıl önler ve ondan korunuruz? Kur'an'ı Kerim'de, insanın en büyük düşmanının ''şeytan olduğu'' ve 'O'ndan insanın…