KUR’AN’DA ZİKREDİLEN İKİ İSİM

Kur’an-ı Kerim’de Peygamberler dışında ismi geçen kişiler var mıdır?

Kur’an-ı Kerimde, Peygamberlerin dışında iki kişinin açıkça ismi zikredilmektedir. Efendimiz Aleyhissalatü Vessellemin, evlatlığı olan Sahabelerden Zeyd bin Harise (RA) ın ve Kur’anın 111. suresi olan Tebbet Suresinin ilk ayetinde, Ebu Leheb adı geçmektedir. Bu iki isim açıkca ayetlerde yer almıştır. Zeyd bin Harise adı geçen tek Sahabedir. Ebu Leheb lakabıyla anılan kimse ise asıl adı Abdüluzza bin Abdulmuttalip’dir.

BU İKİ İSİM

Mekke’nin ileri gelenleri arasında yer alan Ebû Leheb lakaplı kişi, Efendimiz (ASM) ın amcasıdır. İslâmiyet’ten önce Resûl-i Ekrem’in dostuydu. İki oğlu Utbe ile Uteybe’yi O’nun kızları Rukıyye ve Ümmü Gülsûm ile evlendirmişti. Ancak peygamber olduktan sonra kendisine şiddetle karşı çıkanlar safında yer almıştır.

Abdüluzzanın, Ebu Leheb lakabıyla Kur’anda zikri ile insanlığa büyük bir ders verilmektedir. Fitne ve fesat ateşini, İslama düşmanlığı körükleyen bir karaktere sahip olan Ebu Lehep ve eşi Ümmü Cemilin İslam düşmanlığında kocasından geri kalmaması bir simge olarak gösterilmektedir.

Kur’ân-ı Kerim kıyamete kadar bakidir. Her asrın bir Ebu Leheb’i vardır. Ebu Leheb’in şahsında her asırda imana ve Kur’âna karşı çıkan ve inananları imanlarından vazgeçirmeye çalışanlara hitap eder.

Ebu Leheb simgesi kıyamete kadar, hınç ve öfkeleri sebebiyle adeta suratlarından alev saçarak İslama hücum edenleri ve eşlerini içine alan herkesi kapsamaktadır. İslam uğrunda Hak yolda, mücadele edenlerin, Hazreti Peygamber (ASM)’in amcasıyla, amcasının eşiyle mücadelesinde olduğu gibi, yakın akrabalarıyla mücadelelerinin eksik olmayacağına ve hak yolda mücadeleye sosyal ve psikolojik bir mücadelenin de eklenmesine de işarettir.

ZEYD BİN HARİSE

Kur’an’da ismi açıkca zikredilen Zeyd bin Harise (RA), Ashâb-ı Kiramın büyüklerinden ve Peygamber Efendimizin azadlı kölesidir. Milâdî 575 yılında doğmuştur. Künyesi oğluna nisbetle “Ebû Üsâme’dir.” Yemenli’dir. Zeyd bin Harise (RA) çocuk yaşlarında iken annesi ile birlikte akrabalarını ziyârete gider. Bu sırada başka bir kabilenin baskınına uğrayarak esîr alınır. Mekke’ye getirip satılığa çıkarılır. Hazreti Hatice’nin yeğeni Hâkim bin Hizam, Zeyd’i 400 dirheme satın alır. Hâkim bin Hizam da, Zeyd bin Hârise’yi halası Hazreti Hatice’ye, O da Peygamber Efendimize hediye eder. Peygamber Efendimiz onu derhal âzâd ederek yanına alır.

Zeyd bin Harise (RA) ilk îmân edenlerdendir. Hazreti Hatice, Hazreti Ebû Bekir ve Hazreti Ali’den sonra dördüncü, âzâd olmuş köleler içinde ise ilk müslümandır. Zeyd bin Harise (RA) Bedr harbinden Mûte harbine kadar Peygamber efendimizin bulunduğu bütün gazvelere katılmıştır. Ordu komutanı olarak katıldığı Mute Savaşında  Miladi 629 yılında şehit olmuştur.

Kur’ân-ı Kerîmde Ashâb-ı Kiram içinde Zeyd (RA)dan başka hiçbir kimsenin ismi açıkça zikredilmemektedir. Zeyd bin Harise (RA)ın ismi Ahzap Suresinin 5 ncı, 37 nci ve 40 ıncı ayetlerinde geçmektedir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir