Yazılar

LATİN HARFLERLE RİSALE BASIMI

Aziz, sıddık kardeşlerim; Sizin bu defa neş’eli, güzel mektuplarınız, Risale-i Nur’un serbestiyeti ve matbaa kapısıyla intişarı hakkında beni çok mesrur eyledi ve kahraman Tahirî’nin yine bu ehemmiyetli işte çalışması…

HAKİKATLER KARŞISINDA DURMAK

Aziz sıddık kardeşlerim; Âyetü’l-Kübrâ’nın matbu nüshaları perde altında çok hizmet görmüşler. Baştaki ihtarın âhirinde, beyaz yerde bir haşiye olarak size altı satır suretini gönderdik; siz münasip görürseniz…

İBADET VE İYİLİKLER

Aziz kardeşlerim; Hazret-i Ali (r.a.) وَبِاْلاٰيَةِ الْكُبْرٰى اَمِنِّى مِنَ الْفَجَتِ  (Ey Mevlâm! Âyetü’l-Kübrâ hürmetine, beni tüm sıkıntılardan kurtar.) fıkrasında Âyetü’l-Kübrâ…

MEYVE BAHÇESİNE GİREN ELİ BOŞ ÇIKMAZ

''Bu ehemmiyetli risalenin, herkes herbir meselesini anlamaz. Fakat hissesiz de kalmaz. Büyük bir bahçeye giren bir kimsenin, o bahçenin bütün meyvelerine elleri yetişmez. Fakat, eline girdiği miktar yeter. O bahçe yalnız onun için…

İNEBOLU’NUN SEMBOLÜ AHMED NAZİF ÇELEBİ

1891 yılında İnebolu'da dogan Nazif Çelebi, Kastomunu'da Nur hizmetlerinin ilk talebelerindendir.İnebolu'nun sembol ismidir. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin takdir, sena ve dualarına mazhar olmuş Ağabeylerdendir. İnebolu…

MEHMED TAHİRİ MUTLU

 1900 yılında Isparta’ya bağlı Atabey ilçesinde doğdu. Hüseyin Hüsnü Efendi ile Zübeyde hanımın evladıdır. Askerlik çağına kadar memleketinde kalıp iyi bir eğitim aldığı anlaşılmaktadır. Vatani görevini yaptığı…