Yazılar

İŞİN ASLI İHLAS İLE OKUMAK

Risale-i Nurları nasıl okuyalımki, daha iyi anlayalım? Bazı kişiler okuyup anlamadığından söz ediyor, neden anlamıyor? Risale-i Nur'u okumanın çok çeşitli yolları var. Ama işin aslı ihlas ile okumaktır. Okumada esas olan…

URFA TALEBELERİNDEN ABDÜLKADİR BADILLI

1936 yılında Urfa'ya bağlı Şeyh Zeliha Köyünde dünyaya gelen Abdülkadir Badıllı, Urfa Nur Talebelerindendir. 1953 yılında Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerini ziyaret ettikten sonra hayatını Risale-i Nur hizmetine vakfetmiştir. Arapça,…

ARAPÇA OKUMAK VE YAZMAK

Çok muhterem, sevgili Üstadım; Yirmi Dokuzuncu Mektubun Üçüncü Kısmını okuduk. Mektup münderecatı hepimizi şevke getirmiş, sevinçle her tarafımızı doldurmuştu. Kur’ân-ı Hakîmin bazı âyâtından çıkan kıvılcımlarıyla,…

SEYYİD SALİH ÖZCAN AĞABEY

1929 yı­lın­da Ur­fa’nın Ak­ça­ka­le il­çe­sin­de dünyaya gelen Salih Özcan Ağabey, iyi de­re­ce­de Arap­ça bi­lirdi. Tarihçe-i Hayat adlı eserde, “Hariç Memleketler” bölümünde ismi çokça geçen  Sa­lih…

RİSALE-İ NUR’U KENDİ MALI BİLEN HOCA HAŞMET

Emirdağ ve Kastamonu Lahikalarında ismi ve bahsi geçen Yozgatlı Haşmet Tonus  1894 yılında dünyaya gelmiştir.  Medresede tahsil yapan Hoca Haşmet , Arapça, Farsça ve Fransızcayı iyi derecede bilirdi. Çok küçük yaştan beri…

DÖRT DİL BİLEN TALEBE : MUALLİM GALİP

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Barla döneminin, sadık, talebelerinden birisi de Yalvaçlı Ahmed Galip Keskin, Bitlis’in Ahlat ilçesinde 1900 yılında dünyaya gelmiştir. Aslen Ispartalı olmasına rağmen babasının kadılık…