SAV KÖYÜNDEN TEVFİK GÜL

Tevfik Gül, 1913 Isparta’ya bağlı Sav köyünde doğdu. Risale-i Nur Külliyatında isimleri geçen Sav kahramanlarından  “Hâfız Mehmed Gül”ün oğlu, “Mustafa Gül”, ”İbrahim Gül” ve “Ali Gül” ün yeğenleridir.

Risale-i Nur’un Sav Köyüne ilk defa Merkez Camii İmam Hatibi “Hacı Hâfız Mehmed Avşar” vasıtasıyla girdiğini söyleyen Tevfik Gül, aynı Câmide 25 sene müezzinlik yapmış ve oradan emekli olmuştur.

O yıllarda Üstad Hazretlerinden gelen, bir risale, bir mektubun el yazmasıyla yazıldığına dikkat çeken Tevfik Gül, ”Sav, Kuleönü gibi yerlerde bu nüshaları hemen çoğaltırdık.” diyerek o günleri şöyle anlatır:

”Sonra teksir makinesi geldi, binlerce çoğaltılmaya başlandı. Her ne kadar elektrik yoksa elle çevrilse bile birden beş yüz nüsha çıkarırdı. Önce mumlu kâğıda yazılırdı, mürekkebi dökülür “trak! Trak, trak” diye çevrilirdi. Önüne yüz tabaka kâğıt koyardık. Makine ekseri amcam “İbrahim Gül”ün evinde çalıştı, başka evlerde de oldu. Amcamın evinin odaları genişti. Gece yarılarına kadar kâğıtları odanın içinde harman eder, teksir eder, sayfa numaralarına göre dizer, cildi hazırlardık.”

Hatıralarında, babasının vefatından sonra Üstad Bediüzzaman Hazretlerine giden Tevfik Gül, o günü de şöyle anlatır:

”Üstad, Sav’dan geldiğimizi öğrenince, “oturun bakalım” deyip oturttu bizi. “Babanın makamını biliyor musun?” diye bana sordu.“Ben ne bileyim Üstadım” dedim.“Hacı Hâfız, baban Hâfız Muhammed, Savalı Hâfız Ahmed, onları ismen ecdadımla beraber duamın içine alıyorum. Siz de onlar gibi olmalısınız, onlar az zamanda çok vazife yaptılar, o merâtibe yetiştiler, siz de onlar gibi olmalısınız. Baban aktapların içindedir. Hâfız Ali ve Mehmed Zühtü ile beraber Aktap ve Kutuplarla bir çizgide geçiyorlar” diyerek gökyüzünde eliyle şöyle bir yay çizdi.

Üstad: “Kardeşlerim! Bütün Âlem-i İslâm Türkiye’ye bağlıdır; Türkiye Isparta’ya bağlıdır; Isparta Sav’a bağlıdır; Sav Risale-i Nur’a bağlıdır; Risale-i Nur Kur’an-ı Azîmüşşân’a bağlıdır; Kur’an-ı Azîmüşşân da Arş-ı Âlâya bağlıdır” diyerek bin kalemle yazan Sav’a verdiği ehemmiyeti belirtti.

Ben Sav Karyesini küçük-büyük, avam-havas, taşına-toprağına dua ediyorum. Ben Sav Karyesini Câmi-ül Ezher olarak kabul ediyorum” dedi.

Risale-i Nur’ların elle çoğaltığı yıllarda, bin kalemle o risaleleri yazan Sav Köyü Kahramanlarından Tevfik Ağabeyimiz 30 Nisan 2004 tarihinde vefat etti. Allah kabrini nur eylesin. Âmin.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir