MİSBAH BİN ÜSASE (RA)

Kureyş Kabilesinin Muttalib oğulları koluna mensup olan Misbah bin Üsase, Mekke’de doğmuştur. Asıl ismi Avf olmasına rağmen lakabı Misbah ile tanınmıştır. Annesi Ümmü Misbah bint-i Ebu Ruhm, Hz. Ebubekir (RA)ın teyzesinin kızıdır. Babası Üsase bin Abbad’tır. Küçük yaşta babasını kaybettiği için yetim büyümüştür.

Misbah, Peygamber Efendimiz’in Mekke’de insanları gizli olarak İslama davet ettiği dönemde davete uyarak küçük yaşta İslamiyeti seçmiştir. Darul Erkam’a gizli gizli giden Misbah, burada Efendimiz (ASM)dan İslamı öğrenip, yeni nazil olan ayetleri de dinleyip ezberlemeye başlar. Evde annesi Ümmü Misbah ile kızkardeşi Hind’te öğrendiklerini anlatan Misbah onlarında müslüman olmasına vesile olmuştur.

Mekke’li müşrikler o dönemde müslüman olan kişilere eziyet ve işkence ediyor onları dinlerinden vazgeçirmeye çalışıyorlardı. Misbah önce müslüman olduğunu gizledi. Azgın müşrikler onun müslüman olduğunu öğrenince ona zalimce davranmaya, işkence ve zulme başladılar. Misbah, her türlü işkence ve ezaya dayanıp, inancından taviz vermedi.

Mekke’de her türlü işkenceye katlanan Misbah bin Üsase, Peygamber Efendimiz (ASM)ın Medine’ye hicret izni ile Ubeyd bin Haris ve iki kardeşi Tufeyl ve Husayn’la beraber hicret için Mekke’den gizlice ayrılıp yola koyuldular. Misbah, annesi ve kız kardeşi ile birlikte Medine’ye ilk hicret edenler arasında yeraldı. Geceleri yol alıp gündüzleri gizlenerek sonunda Medine’ye ulaştılar. Mescid-i Nebevi yapılınca Misbah Suffe de kalarak Suffe’nin ilk talebeleri arasında yer aldı.

Sahabelerin cesur ve korkusuzları arasında yer alan Misbah’ı Efendimiz(ASM) ilk olarak Sad bin Ebi Vakkas’ın komutası altında Harrar Seriyyesinde görevlendirdi. On kişilik grup gece yürüyerek gündüz ise gizlenerek Harrar’a ulaşır. Fakat Kureyş kafilesi oradan bir gün önce gittiği için herhangi bir çatışma olmadı.

Ubeyde bin Haris’in kumanda ettiği Rabiğ Seriyyesinde Sancaktar olarak görev yapan Misbah bin Üsase, daha sonra Bedir Gazvesine katıldı. Bedir’e Tufeyl ve Husayn bin Haris kardeşlerle beraber aynı deveyi kullanarak gitti. Bedir ve daha sonra Uhud’da büyük kahramanlıklar ortaya koydu.

Müreysi Seferine de katılan Misbah, İslam Tarihinde ”Ifk olayı” diye bilinen imtihana da adı karıştı. Rasulullah bu iftiraya karışanlara gerekli cezaları verdi. Misbah’ta bu cezalardan nasibini aldı. Nur Suresinin 4. ncü ayetine göre seksen sopa vurularak had cezası ve bir daha şahitliklerinin kabul edilmemesi cezası uygulandı.

Misbah bin Üsase, Hicri 34 Miladi 654 yılında Medine’de vefat etmiştir.

 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir