KABE, BİR KALB GİBİDİR

Kabe’yi insan kalbine benzetilebilir miyiz?

Dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan müslümanların, ibadet, zikir ve tesbihlerini Kabe’ye yönelerek yaparlar. Kabe, bütün müslümanların kıblesidir, merkezidir. Kabe’nin bu konumunu bir kalb şeklinde yorumlayabiliriz.

Kabe, Allah tarafından tayin edilmiş kudsi bir mekandır.Buraya hac ve umre için ziyarete giden müslümanlar samimi bir niyet ile, Allah rızası için giderler. Bu da buranın bir kalb hükmünde olduğunu gösterir.

Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin Lem’alar adlı eserinde bu konu şöyle yer alır:

“Adeta bayram namazlarında âlem-i İslâmın zikir ve tesbihiyle zemin zelzele-i kübrâya mazhar olup, aktâr ve etrafıyla Allahu Ekber deyip, kıblesi olan Kâbe-i Mükerremenin samimî kalbiyle niyet edip, Mekke ağzıyla, Cebel-i Arefe diliyle Allahu Ekber diyerek, o tek kelime, etraf-ı arzdaki umum mü’minlerin mağara misal ağızlarındaki havada temessül ediyor.

Birtek Allahu Ekber kelimesinin aks-i sadâsıyla hadsiz Allahu Ekber vuku bulduğu gibi, o makbul zikir ve tekbir, semâvâtı dahi çınlatıp berzah âlemlerine de temevvüç ederek sadâ veriyor.” (Lem’aslar, On Yedinci Lem’a)

Üstad Hazretleri, burada zihnimize, hayalimize ” dünyadaki bütün müslümanların bir insan şekline girmesi halinde Kabe’nin bu büyük insanın kalbi ” olacağını nazara veriyor.

Bayram namazlarında tevhid ehli olan Müslümanların yapmış oldukları zikirler ve tesbihleri de, Üstad Hazretleri hayal alemimizde toplanmasını ve bir ağız, bir kalp, bir niyet şekline girmesinin ne kadar azametli bir zikir ve tesbih olacağına işaret ediyor. Kabe, müslümanların sembolik bir kalbi hükmündedir, denilebilir.

 

 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir