İNSANIN ÖNÜNDE İKİ YOL VAR

Dünyaya gelen insanın önünde iki yol vardır. İnsan kendi, hür iradesi ve seçme hürriyeti ile bu yollardan birini seçer. Seçilen yolun ise, sonu önemlidir. İnsanın önüne konulan iki yol ise şöyle:

1- Dünya hayatını gaye,amaç yapmak, bu yolda Serçe kuşuna yetişemez,
2- Ahiret hayatını amaçlamak, o vakit bütün kainatın kumandanı ve Allah’ın nazik bir misafiri. İşte iki yol dilediğini seç

”Hem insan ibadet için halk olunduğunu, fıtratı ve cihazât-ı mâneviyesi gösteriyor. Zira hayat-ı dünyeviyesine lâzım olan amel ve iktidar cihetinde en ednâ bir serçe kuşuna yetişmez. Fakat hayat-ı mâneviye ve uhreviyesine lâzım olan ilim ve iftikar ile tazarru ve ibadet cihetinde hayvanâtın sultanı ve kumandanı hükmündedir.

Demek, ey nefsim, hayat-ı dünyeviyeyi gaye-i maksat yapsan ve ona daim çalışsan, en ednâ bir serçe kuşunun bir neferi hükmünde olursun. Eğer hayat-ı uhreviyeyi gaye-i maksat yapsan ve şu hayatı dahi ona vesile ve mezraa etsen ve ona göre çalışsan, o vakit hayvanâtın büyük bir kumandanı hükmünde ve şu dünyada Cenâb-ı Hakkın nazlı ve niyazdar bir abdi, mükerrem ve muhterem bir misafiri olursun.

İşte sana iki yol, istediğini intihâp edebilirsin. Hidayet ve tevfiki Erhamü’r-Râhimînden iste.”(Sözler, Beşinci Söz)

Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, burada iki şeye dikkat çekiyor, birisi ilim,diğeri nazlı. İnsanda akıl ve ilim var, hayvanda ilim yok. İnsan nefes alır, niye aldığını bilir. Hayvanda nefes alır ama niye aldığını bilmez, ne işe yaradığını anlamaz. Gece olunca uyur, güneşle uyanır. Neye ihtiyacı var onu da bilmez. İnsan ise ona verilen akıl ve ilimle herşeyi bilir, öğrenir. Ona verilen ilim, Allah’ı bilip,tanıyıp O’nun emirlerini yapması içindir.

Nazlı, niyazdar bir kul. İnsan nazlı, öylemi? Dünyanın dönüşünü hissedermi? Bir vasıtaya binse hemen onun gürültüsünü duyar, ama kendi vucüdundaki kanın hareketini duymaz. Nasıl temizlenir, nasıl dolaşır, hücre değişimi nasıldır bilmez. Yemek yeme, sindirim, her hücrenin ihtiyacının karşılanması elhasıl hiçbirini bilmez, duymaz, hissetmez.

İşte, arzın halifeliği, bitki, hayvanat ve mevcudatın insana hizmetkarlığı, hepsinin karşılığının şartı insanın, Allah’ı tanıması bilmesi ve O’na, ibadet ve şükür etmesidir.

İşte senin önündeki iki yol,neticesine bak, dilediğini seç.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir