İNSAN NİÇİN ALDANIR

İnsan neden kanar, niçin aldanır? İnsanın yapısında, yaratılışında, fıtratında bir şeye kanma,inanma var. Bu da insanın imtihanının bir şekli. Eğer aldanmaz olsa idi, nefsinin ve şeytanın hilelerine kapılmazdı. Yükselmesi,iman dereceleri kazanması için insana bu duygu verilmiş.

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Risale-i Nur’un birçok yerinde aldanma ile ilgili konulara yer vermiştir.

”Herbir desise ile onu iknaa çalışır. Hatta o biçare ona biraz meyleder. Evet insan aldanır. Ben de öyle bir dessasa aldandım.”(Sözler)

Üstad,bizlere çareyi de,ilacı da gösteriyor.

”Birden sağ cihetinden ra’d (gökyüzü meleğinin tesbihatı) gibi bir ses gelir. Der:
Sakın aldanma! Ve o dessasa de ki:

Eğer arkamdaki arslanı öldürüp, önümdeki darağacını kaldırıp, sağ ve solumdaki yaraları def edip, peşimdeki yolculuğu men edecek bir çare sende varsa, bulursan, haydi yap, göster, görelim. Sonra de, ‘Gel, keyfedelim.’ Yoksa sus, hey sersem! Ta Hızır gibi bu zât-ı semâvî dediğini desin.”(Sözler)

Üstad Hazretleri,yine bir başka risalede aldanma ile ilgili şu görüşüne yer veriyor:

”Hakikaten ben de ona aldandım, beşer kelâmı farz edip öyle baktım. Gördüm ki, nasıl Bayezid’in elektrik düğmesi çevrilip söndürülünce ortalık karanlığa düşer; öyle de, o farz ile, Kur’ân’ın parlak ışıkları gizlenmeye başladı.

O vakit anladım ki, benimle konuşan şeytandır; beni vartaya yuvarlandırıyor. Kur’ân’dan istimdad ettim. Birden, bir nur kalbime geldi, müdafaaya kat’î bir kuvvet verdi. O vakit, şöylece Şeytana karşı münazara başladı.” (Mektubat,Yirmi Altıncı Mektub)

Üstad,burada şeytanla aklın ve kalbin tartışmasını,şeytanın sorularına verdiği harika cevabları bizlerle paylaşmakta.Bize şeytanımızla nasıl mücadele edeceğimizi öğretmekte.Kur’an’dan getirilen delillerle şeytan susturulmakta.

” Allah’ım Efendimiz Aleyhisselatü Vesselama, melekler, insanlar ve cinler adedince salat ve selam eyle.”(Amin)

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir