HAZRET-İ İDRİS ALEYHİSSELAM

Hazret-i İdris Aleyhisselam’ın semaya yükseltildiği ve orada yaşadığı anlatılıyor? Bu nasıl bir hayat?

Hazret-i İdris Aleyhisselam, kalemle ilk yazı yazan, ilk defa elbise biçip diken ve giyendir. İnsan hayatına gerekli olan, yeme, içme, uyuma gibi ihtiyaçlardan sıyrılıp semaya yükseltilmiştir. Kur’an-ı Kerîm’de Hazret-i İdris Aleyhisselam hakkında dört ayet-i kerime vardır. Bunlardan ilk ikisi şu şekildedir:

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْر۪يسَۘ اِنَّهُ كَانَ صِدّ۪يقًا نَبِيًّاۗ
وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا

“(Ey Muhammed)! Kitapta İdris’e dair söylediklerimizi de an. Çünkü o, dosdoğru bir peygamberdi. Onu yüce bir yere yükselttik.”(Meryem, 19/56-57)

Bir çok müfessir, Meryem Suresi, 56 ve 57. ayetlerde yer alan “Onu üstün / yüksek bir makama yücelttik” ifadesinden, onun göklere veya cennete çıkarıldığını anlamışlardır.(Taberi, İbn Kesir)

Hazret-i İdris Aleyhisselamın, Hazret-i İsa Aleyhisselam gibi göklere yükseltildiği ve hayatta olduğu kabul ediliyor. Bir rivayette:

“Dört zat vardır ki, hala hayattadır. Bunlardan Hızır ve İlyas yerde, Hz. İsa ve Hz. İdris de gökte hayat sürmektedirler.” (Ömer Nasuhi Bilmen, Tefsir, 4/2034)

Risale-i Nur Külliyatından Mektubat adlı eserde ise bu konu şöyle yer almaktadır:

‘Üçüncü tabaka-i hayat: Hazret-i İdris ve İsâ Aleyhimesselâmın tabaka-i hayatlarıdır ki, beşeriyet levazımatından tecerrüdle, melek hayatı gibi bir hayata girerek nuranî bir letâfet kesb eder.

Âdetâ beden-i misalî letâfetinde ve cesed-i necmî nuraniyetinde olan cism-i dünyevîleriyle semâvâtta bulunurlar.”

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir