HAFIZ MEHMED TEVFİK EFENDİ

1896’da Kastamonu’nun Küre Mahallesinde doğan, ilim ve takva ehli, kurrâ hâfız Mehmed Tevfik Efendi, Yeniçeri Ağası Salih Ağa’nın torunudur. Nur Talebesi Feyzi Efendi’nin de hocasıdır.

Mehmed Tevfik Yakamercan, Bediüzzaman’ın Kastamonulu talebe, dost ve hizmetkârlarından bir zâttır. Güzel yazısıyla, kâtip olarak Üstada muhatap olmuş, o yıllarda neşir hizmetinde önemli hizmetler yapmıştır.

Kastamonu’da Ağa İmareti veya Yakup Ağa Camiinde imamlık yapan kısa boylu, sakallı ve âlim bir zat olan Yakamercan, neşeli bir halde tatlı sedasıyla Kur’ân okumasıyla tanınırdı.

Asil ve alim bir zat olan Tevfik Efendi,  1943 yılında Kastamonu’da elleri bağlanarak, bir arabanın koltuk aralarında bir büyük suçlu imiş gibi Denizli hapishanesine yollanmıştı. Halbuki, suçsuzdu sadece iman, Kur’an hizmeti ile meşguldu. Hafız Tevfik Yakamercan, Denizli Hapsinde Üstad Bediüzzaman Hazretleri ile birlikte hapis yattı.

l943’de Denizli hapsinden beraat edip tahliye olduktan sonra İstanbul’a gelip yerleşen Hafız Tevfik. İstanbul Müftülüğünde Mushafları Tetkik Heyeti reisliğinde bulunmuştur.

Risale-i Nur Külliyatının Lahika Mektublarında Hafız Tevfik Efendinin de isminin bulunduğu bir mektub ise şöyle:

”Risale-i Nur şakirtlerinden Hafız Tevfik, Mehmed Feyzi, Emin, Hilmi, Kâmil’in bir fıkrasıdır.

Gavs-ı Âzamın, Üstadımız hakkında ”Muhakkak ki sen inayet gözüyle gözetilip korunmaktasın” fıkrasıyla, inayet ve teshile mazhar olduğuna ve tevafuk, Risale-i Nur’un kerametinin bir mâdeni bulunduğuna pek çok emarelerden, bu bir iki gün zarfında, küçük ve lâtif, fakat kat’î kanaat veren cüz’î hâdiselerin tevafukunda gözümüzle gördüğümüz inâyet-i Rabbaniyenin nümunelerinden beş-altısını beyan ediyoruz ki, onlar, bu iki gün zarfında beraber vuku bulmuş.

Birincisi: Dün, Üstadımıza, Risale-i Nur’a ait üç hizmet lâzım geldi. Kimse de yok. Biz de uzaktayız. Merdivenden inip, bir çocuğu bulup, bizlere göndermek niyetiyle kapıyı açtı. Risale-i Nur’un o hizmetini görecek fevkalâde bir tarzda, dakikasıyla, üç şakirdi kapıya geldiler.”(Kastamonu Lahikası)

l965’te İstanbul’da vefat eden Hafız Mehmed Tevfik Yakamercan Sahrayıcedit Kabristanına defnedilir. Allah rahmet eylesin.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir