HAFIZ ALİ SİSTEMİ

Hafız Ali Ağabey ihlaslı bir hizmetin Isparta’da en önemli köşe taşlarından birisi olarak tanınır.Bu özelliklerinden dolayı, Said Nursi Hafız Ali’nin bu hizmetini ”Hafız Ali Sistemi” diye ifade etmekte.

İslamköy’de yetiştirdiği çok sayıda insan ve Nur Talebeleri Hafız Ali Ağabey’in teşvik ve desteği ile Risale-i Nur’ları elle yazmaya başladı.İslamköy adeta bir neşir merkezi olmuştu.Sistemli çalışması ile risaleler bir matbaa da çoğaltılıyor gibi yazılıyordu. İslamköy bir ”Nur Fabrikası” haline geldi.
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri,nurların en çok yazılıp çoğaltıldığı yerlerden biri haline gelen İslamköy’ünü ”Nur Fabrikası”diye isimlendirip,Hafız Ali Ağabey’i de hizmetinden dolayı ”Nur Fabrikasının sahibi” diye taltif etmiştir.

Üstad Bediüzzaman, Hafız Ali Ağabey’in güzel hasletlerinden biri olan ihlâsını örnek olarak gösterdiği mektubunda şunları kaydeder:

“Kardeşlerimizden İslâmköylü Hâfız Ali Efendi, kendine rakip olacak diğer bir kardeşimiz hakkında gösterdiği hiss-i uhuvveti, çok kıymettar gördüğüm için size beyan ediyorum: O zat yanıma geldi; ötekinin hattı, kendisinin hattından iyi olduğunu söyledim. ‘O daha çok hizmet eder’ dedim. Baktım ki, Hâfız Ali kemal-i samimiyet ve ihlâsla, onun tefevvukuyla iftihar etti, telezzüz eyledi. Hem Üstadının nazar-ı muhabbetini celb ettiği için memnun oldu. Onun kalbine dikkat ettim, gösteriş değil, samimî olduğunu hissettim. Cenâb-ı Allah’a şükrettim ki, kardeşlerim içinde bu âlî hissi taşıyanlar var. İnşâallah bu his büyük hizmet görecek. Elhamdülillâh, yavaş yavaş o his bu civarımızdaki kardeşlere sirayet ediyor.” (Barla Lahikası)

Hazreti Üstad,hizmette ihlasın nasıl olması gerektiğini izah ettiği mektubta,bir abi gelmiş, Hafız Ali Ağabeyi üç ayda geçmiş. Üstad,”Seni geldi geçti” deyince Hafız Ali’nin haline bakıyor”Memnun olduğunu görüyor” ve ekliyor,”Kalbine nazar ettim, suni değil, ciddi lezzet aldı ve memnun oldu. İstikbalde bu his büyük hizmet verecek.”
Hafız Ali, hizmette özellikle insanların fıtratına, eğitimine, sosyal statülerine uygun olarak onlarla muhatap olur ve Risale-i Nur’ları, onların idrak ve kabiliyetlerine uygun şekilde anlatılması konusunda gayret göstermiştir.Konu ile ilgili olarak Üstad Said Nursi Hazretlerinin bir mektubu, izlenecek metod konusunda da bize bazı ipuçları vermektedir.

”… Konya âlimlerinin Risale-i Nur’u yazmakta ve takdir etmekte olduklarını ve tefsir sahibi Hoca Vehbi’nin (r.h.) Risale-i İhlâs karşısında mağlubiyetle beraber, Risale-i Nur’a karşı hayran ve takdirkâr olması münasebetiyle, Hafız Ali demiş: “Risale-i Nur’un bir kerametidir, öküze et ve arslana ot atmaz. Öküze ot verir, arslana et verir. O arslan Hocanın en evvel İhlâs Risaleleri eline geçmiş.” İşte, Hafız Ali’nin bu mektubunu aldığımdan ya altı, ya yedi gün evvel, Karadağ’dan inerken, birden diyordum: “Yahu, ata et, arslana ot atma; arslana et, ata ot ver.” Bu kelimeyi beş altı defa hoşuma gitmiş, tekrar ediyordum. Ya Hafız Ali benden evvel yazmış, bana da söylettirdi veyahut ben evvel söylemişim, ona yazdırılmış. Yalnız bu garip tevafukta bir farkımız var. O, “öküze ot” demiş, ben “ata ot” demişim.’’(Kastamonu Lahikası)
Risale-i Nur’da, Barla,Kastamonu ve Emirdağ Lahikalarında mektupları olan Hafız Ali Ağabey’in Şualar ve Lem’alar da ismi geçmektedir.
Nurkoy olarak Risale’lerden anladığımız kadarıyla Hafız Ali Ağabey’in sisteminin en açık özelliği ihlas ve fedakarlık. Öyle ki,hizmet için gözünü kırpmadan canını bile feda etmiştir. Nur hizmetini hayatının temel gayesi yapmış,en ufak gecikme ve ihmale
noksanlığa izin vermeyerek hizmeti tıkır tıkır işleyen bir makina haline getirmiştir.İman ve Kur’an hizmetini herşeyin önünde tutmuş.Birinin ondan daha iyi hizmet yapması onun için iftihar vesilesi olmuş,ihlasını göstermiş. Onun için hizmetin en güzel şekilde yapılması önemli,kimin tarafından yapıldığı değil. İşte bu ve benzeri hallerden dolayı Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri,lahika mektublarında talebelerine hep Hafız Ali Ağabey’i örnek vermiştir.

 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir