ESVED BİN NEVFEL (RA)

 

Hz. Hatice(RA)ın kardeşi Nevfel bin Huveylid’in oğlu Olan Esved bin Nevfel, Mekke’de doğmuştur. Esed Oğulları kabilesine mensuptur. Meşhur Haniflerden Varaka bin Nevfel’in küçük kardeşidir. Ağabeyi Varaka dan dolayı semavi dinler hakkında bilgi sahibi olan Esved bin Nevfel, İslamiyetin ilk günlerinde müslüman olanlar arasında yer almıştır.

Müslüman olan Esved bin Nevfel’e ilk tepki babasından gelir. İslam düşmanı olarak tanınan babası onu dininden dönmesi için işkencelere başlar. Babasından sonra kabilesi de O’na ağır işkence ve baskılar yapar. Esved, yapılan işkencelere, eziyet ve baskılara karşı büyük bir sabır göstererek İkinci Habeşistan hicretine kadar Mekke’de kalır.

Müslümanların İkinci Habeşistan hicreti başladığı zaman Esved bin Nevfel de hazırlıklarını yaparak,hicret kafilesine katılır ve Habeşistan’a gider. Habeşistan’da bir müddet kalan Esved bin Nevfel, Rasulullah’ın Medine’ye hicret ettiğini duyunca hemen Medine’ye hicret için Habeşistan’dan ayrılır. Medine’ye hicret eder.

Esved’in babası azılı İslam düşmanlarından Nevfel bin Hüveylid Kureyş’in en gözde pehlivanlarından biriydi. Bedir Gazvesine müşrik ordusu içinde Müslümanlara karşı savaşa katıldı.Savaşta müşrik sürüsünü galeyana getirmek için gayret gösteriyordu. Onun bu halini gören Peygamber Efendimiz,”Allah’ım! Nevfel bin Hüveylid’e karşı bana yardımcı ol. Onun hakkından gel” diye dua eder. Hz. Ali (RA), Nevfel’i görünce derhal üzerine atılır ve kılıcını boynuna çalıp, başını gövdesinden ayırır.

Annesi Ümmü Leys bint-i Ebu Leys ile birlikte Medine’ye yerleşen Esved bin Nevfel(RA)ın geri kalan hayatı hakkında herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Allah Onlardan razı olsun.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir