ESMA BİNT-İ SELAME (R.ANHA)

Esma bint-i Selame, Mekke doğumludur. Babası Selame bin Muharrebe, annesi Selam bint-i Züheyr’dir. Mekke de İslamiyetin ilk tebliğ edildiği günlerde kocası Ayyaş bin Ebi Rebia ile birlikte Rasulullah’a giderek biat edip müslüman olmuştur. Darül erkam’dan önce İslamiyeti kabul etmiştir.

Kocası Beni Mahzum kabilesi mensubu olan Esma bint-i Selame ve kocasının İslamiyeti kabul ettiği kabilesi içinde duyulunca büyük bir şok ve şaşkınlığa sebeb olmuştur. Zira kocası Ayyaş bin Ebi Rebia, İslamın en azgın, en hain düşmanı olan Ebu Cehil’in üvey kardeşi ve akrabasıdır. Beni Mahzumlar, başta Ebu Cehil olmak üzere hepsi ne yapacaklarını bilemediler. İlk olarak onları atalarının dinlerine dönmeye çağırdılar. Esma bint-i Selame ve kocası kavimlerinin bu isteklerine imanlarından gelen gücle karşı koyup onlara taviz vermediler. Bunun faydasız olduğunu gören Beni Mahzum kabilesi de işkence ve eziyete başladılar.

İşkence, eziyet zulmü Habeşistan hicretine kadar devam etti. Kocası Ayyaş bin Ebi Rebia, ilk Habeşistan hicretine tek başına katıldı. Bir süre Habeşistan’da kalan Ayyaş bin Ebi Rebia, daha sonra Mekke’ye döndü. İşkence ve eziyetlerin devam ettiğini görünce, karısı Esma ile birlikte İkinci Habeşistan hicretine katıldı. Esma bint-i Selame kocası ile birlikte Allah yolunda yapılan İkinci Habeşistan hicretine iştirak etmiştir. Habeşistan’da iken oğlu Abdullah dünyaya geldi. Bir süre sonra Habeşistan’dan önce Mekke’ye ve daha sonra da Medine’ye hicret etmişlerdir.

Esma bint-i Selame’nin Medine’de Ümmü Harise isminde bir kızı olmuştur. Oğlu Abdullah ve kızı da sahabeler arasında yer almışlardır.

Medine hayatı hakkında fazla bir bilgi bulunmayan Esma bint-i Selame’nin nerede ve zaman vefat ettiği de bilinmemektedir. Allah, onlardan razı olsun.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir