ELLİ SENELİK BİR İBADET

Berat Gecesi ve bu gecede yapılacak ibadetler nelerdir? Bu gece niye önemlidir?

Berat, kelime olarak nişân, rütbe, imtiyaz ve mükafat için verilen resmi kâğıt anlamlarına geliyor. Bu gecede bütün mahlukatın bir yıllık amelleri, ömürleri ve rızıkları bir bilanço şeklinde çıkarılıp yeniden düzenleniyor. Allah bu mübarek gecede mahlukatının başına gelecek bir yıllık hadisatı meleklere talim edip tanzim ettiriyor. Nasıl küçücük çekirdek içine koca ağacın hayatı dürülüp program şeklinde istif ediliyor ise, bu mübarek gece de bir çekirdek hükmüne geçip başa gelecek bir yıllık hadisat tanzim ediliyor

Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde Berat Gecesinin feyiz ve bereketini şöyle nazara vermektedir:

“Şâban’ın on beşinci gecesi geldiğinde geceyi uyanık ibadetle, gündüzü de oruçlu olarak geçirin. O gece güneş battıktan sonra Allah rahmetiyle dünya semasına tecelli eder ve şöyle seslenir:

– İstiğfar eden yok mu, affedeyim ve bağışlayayım?
– Rızık isteyen yok mu, hemen rızık vereyim?
– Başına bir musibet gelen yok mu, hemen sağlık ve afiyet vereyim?

Böylece tan yerinin ağarmasına kadar bu şekilde devam eder.”

Risale-i Nur’un çeşitli yerlerinde Berat Gecesi, çok dikkat çekiciği ifadelerle dikkatimize sunulmaktadır:

”Aziz, sıddık kardeşlerim, bu medrese-i Yusufiyede ders arkadaşlarım;
Bu gelen gece olan Leyle-i Berat, bütün senede bir kudsî çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşeriyenin programı nev’inden olması cihetiyle, Leyle-i Kadrin kudsiyetindedir. Herbir hasenenin Leyle-i Kadirde otuz bin olduğu gibi, bu Leyle-i Beratta herbir amel-i salihin ve herbir harf-i Kur’ân’ın sevabı yirmi bine çıkar. Sair vakitte on ise, şuhûr-u selâsede yüze ve bine çıkar.

Ve bu kudsî leyâli-i meşhurede on binler, yirmi bin veya otuz binlere çıkar. Bu geceler elli senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için, elden geldiği kadar Kur’ân’la ve istiğfar ve salâvatla meşgul olmak büyük bir kârdır.”(Şualar)

Berat Gecesi, insanlara verilen eşsiz bir fırsattır. Bu fırsatı değerlendirip günahlarını affettirebilen, gönlünden geçirdiklerini bütün samimiyetiyle Cenab-ı Hakka iletip isteklerini O’ndan talep eden ve belalardan O’na sığınan bir insan ne kadar bahtiyardır. Buna karşılık, her tarafı kuşatan rahmet tecellisinden istifade edemeyen bir insan ne kadar bedbahttır.

Bu bakımdan tam bir ihlâsla çalışıp bu geceyi güzelce ihya edebilirsek, o yılki ömrümüz güzel ve bereketli geçebilir. Berat Gecesi bize, Elli Bin senelik bir ibadet hayatının sevabını kazandırabilir. “Onun için elden geldiği kadar Kur’ân ve istiğfar ve salavatla meşgul olmak büyük bir kârdır.”(Şualar)

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir