Yazılar

ELLİ SENELİK BİR İBADET

Berat Gecesi ve bu gecede yapılacak ibadetler nelerdir? Bu gece niye önemlidir? Berat, kelime olarak nişân, rütbe, imtiyaz ve mükafat için verilen resmi kâğıt anlamlarına geliyor. Bu gecede bütün mahlukatın bir yıllık amelleri,…

RAMAZAN DA HERGÜN BİR HATİM YAPMAK

Aziz, sıddık kardeşlerim; Evvelâ: Sizin leyle-i Berâtınızı ve gelecek Ramazanınızı tebrik eder ve bu gelecek leyle-i Kadri hakkınızda ve hakkımızda bin aydan daha hayırlı olmasını ve defter-i a’mâlimize böyle geçmesini…