EBU ZERR (RA) IN DUASI

Sahabelerden Ebu Zerr(RA)ın melekler arasında meşhur olan duası nasıldır?

Sahabe Efendilerimizden Ebu Zerr (RA)ın göklerde ve melekler arasında meşhur olduğu rivayet edilen bir duası bulunmaktadır. Şeyh Hakim et-Tirmiz’inin Nevadirü’l-Usul fî Ma’rifeti Ehadisi’r-Rasul adlı kitabında Hazret-i Ali (RA) dan rivayet edilen bir Hadis-i Şerif’te bu konu şöyle yer almaktadır:

”Hz.Ali(RA) anlatıyor:
“Bir ara Cebrail aleyhisselam, Rasûlullah(SAV)e gelmiş. Onlar henüz birlikte iken Ebu Zer(RA) çıkagelmiş. Cebrail Aleyhisselam onu görünce;
“Ebu Zerr” demiş. Bunun üzerine Allah Rasûlü şöyle demekten kendini alamamış:
“Ey Allah’ın Emîni (Cebrail)! Siz Ebu Zerr’i tanıyor musunuz?” Cebrail Aleyhisselam:
“Evet. O göklerde yerdekinden daha ünlüdür. Oralarda onu tanımayan yoktur. Bu da her gün iki defa yaptığı duadan ileri gelmektedir. Melekler ona hayrettedirler. İstersen çağır da ona o duayı soruver” deyince, Rasûlullah(SAV), Ebu Zerr(RA)ı çağırmış ve şöyle demiş:
“Ey Ebu Zerr! Her gün yaptığın dua var mıdır?” Ebu Zerr(RA):
“Evet, anam-babam sana feda olsun, ey Allah’ın Rasûlü! O duayı herhangi bir insandan işitmedim. O, sadece Rabbimin bana ilham ettiği on cümledir. Her gün iki kere onu söylerim. Bunu da şöyle yaparım:
Önce kıbleye karşı yönelerim. Allah Teala’yı bir miktar Tesbih (sübhânallah derim), bir miktar Tehlil (Lâ ilâhe illallah derim) ve bir miktar da Hamdederim (el-hamdülillah derim). Sonra da bir miktar Tekbir getiririm (Allâhu ekber derim). Daha sonra şu on cümlelik duayı yaparım:
‘Allâhümme innî es’elüke îmânen dâimen ve es’elüke kalben hâşian, ve es’elüke ılmen nâfian, ve es’elüke yakînen saadikan, ve es’elüke dînen gıyemen, ve es’elükel-âfiyete min külli beliyyeh, ve es’elüke temâmel-âfiyeh, ve es’elüke devâmel-âfiyeh, ve es’elükeş-şükra alel âfiyeh, ve es’elükel-ğınâ alennâs’.

”Allah’ım! Senden daimi bir iman dilerim. Allah’ım! Senden korkan bir kalp niyaz ederim. Allah’ım! Senden yararlı ilim isterim. Allah’ım! Senden doğru bir yakin,derinden inanmak dilerim. Senden afiyetin tamamını ve devamını dilerim. Senden afiyetin gereği gibi şükretmeye beni muvaffak kılmanı dilerim. Ayrıca beni kimseye muhtaç etmemeni de dilerim.”

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir