,

EBAN BİN SAİD (RA)

Eban bin Said, Mekke’de doğmuştur. Kureyş kabilesinden olup soyu Abdülmenaf’ta Hz. Peygamber’in soyu ile birleşir. Künyesi Velid Eban bin Said bin As bin Ümeyye el-Kureyşi’dir. Eban’ın kardeşlerinden Amr ile Halid İslamiyeti kabul edip, Habeşistan’a hicret ederken o aşırı İslam düşmanları arasında yeralmıştır.

Eban bin Said, Bedir Savaşında diğer kardeşleri As ve Ubeyde ile birlikte müşriklerin safında yeralır. Bu savaşta As ve Ubeyde öldürülür, Eban kurtulur. Uhud Savaşında da müşrik safında yeralan Eban bin Said Hudeybiye anlaşmasından sonra İslamiyeti seçip müminlerin safına katılır.

Ticaretle uğraşan Eban bin Said’in İslamiyeti seçmesinde bir Rahip’in tesiri olduğu rivayet edilir. Ticaret için Şam’a giden Eban burada bir Rahip’le karşılaşır. Rahip, Eban’ın Kureyş kabilesinden olduğunu öğrenince, ona memleketinde yeni bir haberin olup olmadığını sorar. Birisinin çıktığını ve yeni bir din anlattığını söyleyen Eban,”Kendisinin Rasulullah olduğunu Musa ve İsa’ya gelenin kendisine de geldiğini söylüyor.”dedi. Çıkan zatın ismini soran Rahip’e Eban; ”Muhammed” deyince, Rahip’in rengi değişir, heyacan içinde son çıkan Peygamber’in kitaplarda okuduğu bazı sıfatlarından bahseder. Bu sefer heyecan Eban’dadır ”Bu saydığın sıfatların hepsi onda var.”der. Sevinç içindeki Rahip, kendisinin Peygamber’in yanına gitmeye imkanı olmadığını ifade ederek, ”Benden Rasulullah’a selam götür. Onun dini bütün dünyaya yayılacak.”

Şam’dan dönen Eban artık değişmişti. İslamiyete karşı içinde bir sevgi oluşmuştu. Bu sırada Mekke’ye Umre yapmaya gelen Rasulullah’ı müşrikler Mekke’ye sokmadı. Rasulullah, Hz. Osman’ı elçi olarak Mekke’ye gönderdi. Eban bin Said, Hz. Osman’ı karşıladı. Onu himayesine aldı. Bir süre sonra İslamiyeti seçen Eban bin Said, kardeşleri Amr ile Halid Habeşistan’dan dönünce onlarla birlikte Medine’ye hicret etti.

Hicretin 7 nci yılında Eban bin Said’i Rasulullah bir seriyyeye kumandan tayin edip onu Necid tarafına gönderdi. Dönüşte Hayber’in fethine katılmak isteyen Eban ve arkadaşları Hayber’e gittiler, fakat o sırada fetih tamamlanmıştı.

Hz. Peygamber, Eban bin Said’i daha sonra Bahreyn Valiliğine tayin etti. Eban, Hz. Peygamber’in vefatına kadar bu görevde kaldı. Rasulullah’ın vefat haberi üzerine Medine’ye geldi.

Eban bin Said’in, Hz. Ebu Bekir(RA) döneminde kardeşleri Amr ve Halid ile birlikte katıldığı Ecnadin Savaşında şehid düştüğü rivayet edilir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir