BİR AYET BESMELE

BİRİNCİ SIR

Bismillâhirrahmânirrahîm’in bir cilvesini şöyle gördüm ki:

Kâinat simasında, arz simasında ve insan simasında, birbiri içinde birbirinin nümunesini gösteren üç sikke-i rububiyet var.

Biri, kâinatın heyet-i mecmuasındaki teâvün, tesanüd, teânuk, tecâvübden tezahür eden sikke-i kübrâ-yı Ulûhiyettir ki, Bismillâh ona bakıyor.

İkincisi, küre-i arz simasında, nebâtat ve hayvanâtın tedbir ve terbiye ve idaresindeki teşabüh, tenasüp, intizam, insicam, lûtuf ve merhametten tezahür eden sikke-i kübrâ-yı Rahmâniyettir ki, Bismillâhirrahmân ona bakıyor.

Sonra, insanın mahiyet-i câmiasının simasındaki letâif-i re’fet ve dekaik-ı şefkat ve şuâât-ı merhamet-i İlâhiyeden tezahür eden sikke-i ulyâ-yı Rahîmiyettir ki, Bismillâhirrahmânirrahîm’deki er-Rahîm ona bakıyor. Demek, Bismillâhirrahmânirrahîm, sahife-i âlemde bir satır-ı nuranî teşkil eden üç sikke-i ehadiyetin kudsî ünvanıdır ve kuvvetli bir haytıdır ve parlak bir hattıdır. Yani, Bismillâhirrahmânirrahîm, yukarıdan nüzûl ile, semere-i kâinat ve âlemin nüsha-i musağğarası olan insana ucu dayanıyor. Ferşi Arşa bağlar, insanî arşa çıkmaya bir yol olur.(On Dördüncü Lem’a)

Allah’ın rubbiyetinin, yani tasarruf ve terbiyesinin büyükten küçüğe doğru üç tecelli merkez ve mahalline işaret ediliyor. Allah, isim ve sıfatları ile nasıl kainatın bütününde tedbir ve terbiyede bulunuyor ise, aynı şekilde dünyada ve insanın mahiyetinde de aynı tedbir ve terbiyeyi gösteriyor.  Üstad Hazretleri burada Allah’ın isim ve sıfatları ve dahi tedbir ve terbiyesinin üç tecelli merkezine ve üç ayrı mahalline işaret ediyor.

Kainat; Allah’ın isim ve sıfatlarının azamet ve haşmet ile tecelli ettiği bir merkez, besmeledeki Allah lafzına bakıyor.

Dünya, canlı ve hayat sahiplenin bir mekanı ve mahalli, besmeledeki Rahman isminin bir tecelli merkezidir. Dünya da galip isim; besmeledeki Rahman ismidir.

İnsanın mahiyeti ise, besmeledeki Rahim isminin bir tecelli merkezidir. Besmeledeki Rahim isminin tecelli üssü ve merkezi, insanın bu geniş mahiyetidir.

Bismillahirrahmanirrahîm’de, Allah, Rahman ve Rahim olmak üzere üç isim var ve her ismin tecellisi büyükten küçüğe bir tevhit mührüdür.

Üç sikke-i ehadiyet, kainatta Allah isminin tecellisi, dünyada Rahman isminin tecellisi ve insanda Rahim isminin tecellisi suretinde vurulan; birlik ve tevhit mühürleri anlamındadır. Bu üç ismin temsil ettiği tecelliler; tevhidin kainat, dünya ve insan sayfalarında nurani birer satırlarıdırlar.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir