AMR BİN OSMAN (RA)

Mekke’de doğan Amr bin Osman, Kureyş’in Temimi kolundandır. İslam davetinin Peygamber’imiz tarafından yapıldığı ilk günlerde müslüman olmuştur. Amr bin Osman’ın müslüman olması akrabaları ve Mekke müşrikleri tarafından kin ve öfke ile karşılanır. Müşrikler ve akrabaları O’na çeşitli işkenceler yapmışlardır.

Baskılar ve işkenceler karşısında çaresiz kalan Amr bin Osman ikinci Habeşistan hicretine katılarak Habeşistan’a gitmiştir. Yıllarca Habeşistan’da kalan Amr bin Osman, bir rivayete göre Ebu Talip ile beraber Hayber fethi sırasında Medine’ye dönmüştür.

Medine’ye gelen Amr bin Osman, Peygamber Efendimiz(ASM) ile Mekke fethine, Huneyn, Taif ve Tebük gibi savaşlara da iştirak etmiştir.

Resulullah (SAV) ile veda Haccına katılan Amr bin Osman, Efendimiz(ASM)ın vefatından sonra Hz. Ebu Bekir(RA) döneminde mürtetlerle yapılan Yemame Savaşın’da da büyük kahramanlıklar göstermiştir.

Amr bin Osman(RA) ın hayatı hakkında kitaplarda fazla bir bilgi bulunmamaktadır. Hz. Ömer(RA) döneminde İran’ın fethine katılmış ve Hicri 15 nci yılda Kasidiye Savaşında şehid olmuştur.(Ashab-ı Kiramın Meşhurları, Hayati Ülkü)

Allah, O’nlardan razı olsun.

 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir