ABDULLAH YEĞİN AĞABEY

Abdullah Yeğin Ağabey, 1924 yılında Kastamonu’ya bağlı Araç ilçesinin Kıyan köyünde dünyaya geldi. Öğretmen bir babanın oğlu olup, ailesi asırlar öncesinden Bağdat taraflarından göç edip Kastamonu’ya gelmiş ve Araç’ın Kıyan köyüne
yerleşmişlerdir. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ve Risale-i Nur’u tanıdıktan sonra ömrünü iman hizmetinde geçiren simalardan biridir.

1936-1943 yılları arasında, Kastamonu’da mecburî ikâmete tabi tutulan Üstad Bediüzzaman Hazretlerini o yıllarda ziyarete gelenler arasında, Kastamonu Lisesi orta kısım ikinci sınıfta okuyan Abdullah Yeğin Ağabey’de bulunmaktaydı.

Henüz orta okul öğrencisi iken, 17 yaşında Risale-i Nur’u tanımış ve arkadaşlarıyla birlikte sordukları soru, Risale-i Nur da Meyve Risalesinin 6 Meselesi olarak kayda geçmiştir. Arkadaşları ile birlikte Üstad Bediüzzaman Hazretlerini ziyarete gelen Abdullah Ağabey, ”Muallimlerimiz Allah’tan bahsetmiyor. Bize Halıkımızı tanıttır” sorusunu sormuştur.

Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerini ziyaret edip elini öpen ve O’na talebe olan Abdullah Ağabey, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin, ”Nurcuların Abisi” iltifatına mazhar olmuştu.

Sungur Ağabey de bir hatırasında Abdullah Ağabey’i şöyle anlatmıştı:

“Üstad’ımız, Abdullah Ağabeye dedi ki: ‘Abdullah! Bu yeni hurufla tab’ı senin hatırın için müsaade ettim, bütün Külliyat senin hatırın için yeni harfle tabedildi…’ İşte Üstad, Abdullah Ağabeye böyle iltifat etmişti.”

Üstad Bediüzzaman’ın mektuplarında “Araçlı Abdullah” olarak da adı geçen Abdullah Yeğin, Risale-i Nur hizmetinde bulunmasından dolayı hakkında en çok dava açılan Nur talebelerinden birisiydi. Urfa, Gaziantep, Ankara ve Adana hapishanelerinde aylarca yatmış olmasına rağmen, davaların hepsi de beraat ile neticelenmiştir.

Bediüzzaman Said Nursi tarafından Urfa’da hizmet etmek üzere görevlendirilen Abdullah Ağabey, askerlik hizmeti hariç Urfa’da Sekiz sene kalmıştır.

Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin, vefatından birkaç gün öncesi Urfa’ya geldiği sırada Abdullah Ağabey, Kadıoğlu Camiine bağlı bir odada kalıyordu. Üstad’ın geldiğini öğrenir öğrenmez hemen yanına gider.

Zübeyir Gündüzalp, Hüsnü Bayram, Bayram Yüksel, gibi yakın talebeleri tarafından İpek Palas Oteline yerleştirilen Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin yanına gelen, Abdullah Yeğin Ağabey’in elini tutan Üstad Hazretleri, “Hiç merak etme! Küfür ölmüştür. Bundan sonra birşey yapamazlar!”

Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin vefatından sonra Urfa’da kalmasına izin verilmeyen Abdullah Yeğin Ağabey, 23 Mart 1960 tarihinden sonra ülkemizin değişik beldelerinde iman hizmetini devam ettirmiştir.

Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin manevi evladları araında da yer alan Abdullah Ağabeyle alakalı risalelerde bir çok lahika mektupları vardır. Bir iki mektup şöyle:

”Şimdi manevî evlâdlarım, fedakâr hizmetkârlarım olan Zübeyr, Ceylan, Sungur, Bayram, Hüsnü, Abdullah, Mustafa gibi ve has ve hâlis Nur’un kahramanları olan Hüsrev ve Nazif, Tahirî, Mustafa Gül gibi zâtların nezaretinde o düsturumun muhafaza edilmesini vasiyet ediyorum. Said Nursî”(Emirdağ Lahikası)

”Ankara dârülfünununda Nur’a ehemmiyetli hizmet eden ve Kastamonu’da mekteb gençlerinden en evvel Nurlara giren ve Ankara’daki Abdurrahman’ın oğlu Vahdet’i himaye ve muhafazaya çalışan Araç’lı Abdullah’ın mektubunda tam imanlı ve dindarane ve müjdekârane yazması… (Emirdağ Lahikası)

Her Risale-i Nur talebesinin evinde bulunan “İlmi, İslami, Edebi, Felsefi; Yeni Lügat” isimli eser Abdullah Yeğin Ağabey’in kaleminden çıkmıştır. İlerleyen yaşına rağmen tüm Türkiye’yi dolaşarak Risale-i Nurları ve Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerini  anlatmaya devam eden Abdullah Yeğin Ağabey,  7 Temmuz 2016  da tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir.

Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin mümtaz talebelerinden biri olan Abdullah Yeğin Ağabeyin cenazesi, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in kıldırdığı cenaze namazının ardından Eyüp Sultan mezarlığında defnedilir. Ömrünün 76 yılını iman Kur’an hizmetinde geçiren, ”Nurcuların Ağabey’i” Abdullah Ağabey’e, Nurkoy olarak, ruhuna binler fatiha dileriz.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir