Yazılar

CENNETLE MÜJDELENEN ABDURRAHMAN BİN AVF(RA)

Cennetle müjdelenen 10 Sahabeden birisi olan Abdurrahman bin Avf, Mekke'de doğdu. İslamı kabul eden ilk sekiz Müslüman’dan biridir. Câhiliye döneminde Abdülkabe olan adı, müslüman olduktan sonra Hz. Peygamber tarafından Abdurrahman…

ÖLÜM DE HAYAT GİBİDİR

Furkan-ı Hakîmde, اَلَّذِى خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً “Hanginiz daha güzel işler yapacaksınız diye sizi imtihan…

DÜNYA SAADETİ AHİRETE İMANDA

“Dünya saadeti dahi ibadette ve Allah’a asker olmaktadır.” kaidesini müslümanlar yerine getirmekte eksik mi yapıyor? Allah’a asker olmak, O'na iman ile bağlanıp ibadet ile O'nu razı etmek manasınadır. Bir mümin Allah’a…

KENDİNİ ÂKIL ZANNEDEN AKILSIZ ARKADAŞ

Gel, ey nefsim gibi kendini âkıl zanneden akılsız arkadaş! Şu saray-ı muhteşemin sahibini tanımak istemiyorsun. Halbuki herşey onu gösteriyor, ona işaret ediyor, ona şehadet ediyor. Bütün bu şeylerin şehadetini nasıl tekzip…

AKLINI BAŞINA AL, BENİ DİNLE

''Gel, ey nefsim gibi kendini âkıl zanneden akılsız arkadaş! Şu saray-ı muhteşemin sahibini tanımak istemiyorsun. Halbuki herşey onu gösteriyor, ona işaret ediyor, ona şehadet ediyor. Bütün bu şeylerin şehadetini nasıl tekzip…

KEDERİ BIRAK KEYFİNİ ÇEK

''Ey insan! Sen kendini, kendine mâlik sayma. Çünkü sen kendini idare edemezsin. O yük ağırdır; kendi başına muhafaza edemezsin, belâlardan sakınıp levazımatını yerine getiremezsin. Öyle ise, beyhude ıztıraba düşüp azap…