Yazılar

MÜBAREKLERLER KAHRAMANLARINDAN HAFIZ AHMED

Mübarekler Heyetinden Kuleönlü Mustafa Hulusi'nin oğlu  olan Hafız Ahmed 1929 yılında Kuleönün de doğmuştur. Büyük Ruhlu Küçük Ali'nin de yeğenidir. Hafız Ahmed, Risale-i Nur'da peder ve amcaları sisteminde Risale-i Nur'a…

KÜÇÜK BİR ÇEKİRDEKTEN KOCA BİR AĞAC

Lâtif ve mânidar bir tevâfuktur ki, dünkü gün, mâsumların mecmuası elime geçti, açtım. O mecmuanın başında, o mâsumların bir kumandanı hükmünde ve medrese-i Nuriyenin kahramanlarından Marangoz Ahmed’in gayet ziynetli ve…