Yazılar

BİTLİSLİ ABDULLAH SAĞCI

Abdullah Sağcı, 1872 yılında Bitlis'e bağlı Tatvanın Reşadiye ilçesi Bölüh köyünde dünyaya gelmiştir. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Molla Said dönemi talebeleri araında yeralır. Birinci Dünya Savaşından önce…

DOST VE TALEBE SEYYİD ŞEFİK

Risale-i Nur’un muhtelif yerlerinde Seyyid Şefik, Seyyid Şefik Efendi, Seyyid Mehmet Şefik, Seyyid Şefik Arvasî şeklinde anılan Seyyid Şefik, 1884 yılında Bitlis’in Hizan kazâsının Arvas köyünde dünyaya gelmiştir. Seyyid…

DOKTOR TAHİR BARÇIN AĞABEY

Doktor Tahir Barçın, l906 senesinde Ermenek'in Sarıveliler köyünde dünyaya gelmiştir. Babası Başdereli Mahmud Hoca Efendi, annesi Fatma Hanımdır. Bir ara Mısır'a gitmiş ve orada da tahsil yapmıştır. l935 senesinde İstanbul…

ALİM BİR KARDEŞ: ABDÜLMECİD ÜNLÜKUL

Abdülmecid Ünlükul, 1884 yılında Bitlis'in Hizan Kazasının İsparit nahiyesine bağlı Nurs köyünde dünyaya geldi. Nurs köyünde ilk eğitimini alır ve sonra Arvas'ta eğitimine devam etti. 1900 yılında Van'a gitti. Van'da Horhor…

BEKİR AĞA

Bitlis Adilcevazlı olan Bekir Ağa, 1889 da Adilcevaz'da doğdu. Asıl Adı Bekir Çelik’tir.Risale-i Nurlarda Emrullah oğlu Bekir Ağa olarak bilinir. Bediüzzaman Hazretlerine Barla'da talebe olan Bekir Ağa Üstad Hazretlerinin,''Ümmi…