Yazılar

KUDÜS VE FİLİSTİN

Kudüs'te, İsrail müslümanlara karşı hüküm sürmesinin altında yatan gerçek nedir? Kudüs, Sinagogların, Kiliselerin ve Camilerin yüzyıllardır iç içe olduğu ve üç semavi Dinin mensuplarının da beraber yaşadığı mukaddes…

DEVS’Lİ ŞAİR TUFEYL BİN AMR (RA)

Misafirperver, şair ve cömert bir insan olan Tufeyl bin Amr, herkes tarafından sevilir sayılırdı. Yemen tarafında bulunan Devs kabilesine mensuptu. Peygamber Efendimizin, Mekke'de İslâmiyeti açıkça yaymaya başladığı, gece…

BÜTÜN ALEMİ TOPLAMAK

''Bir kitabın mukaddemesini, o kitabın hülâsası diye tarif ederler. Halbuki, her mevzuu müstakil bir esere sığmayacak kadar derin ve geniş olan bu muazzam kitabın muhteviyatını böyle birkaç sahifelik mukaddemeye sığdırmak kabil…