ÖMÜR SERMAYESİNİ İBADETE ÇEVİRMEK

Sünnet nedir? Sünnet-i Seniyye yolu, bu yolda gitmenin bize faydaları nelerdir?

Allah’ın insanlardan uyulmasını istediği hayat tarzının bir nevi ifadesi ve Allah Rasulunun söz, fiil, emir, hareket tarzının ismi sünnet’tir. Peygamber Efendimiz (ASM)ın hali, sözleri, işlerine Sünnet-i Seniyye denilir. Efendimiz (ASM)ın yaşadığı, Allah’ın istediği,razı olduğu bir hayattır. İslam dini Kur’an, sünnet, icma-i ümmet, fakihlerin içtihatları olmak üzere dört ana kaynaktan beslenir. Kur’an’dan sonra sünnet en büyük kaynaktır. Sünnet, Efendimiz(ASM)ın halinden, söz ve tavırlarından ortaya çıkan bir hayat tarzıdır. Bunun ise en üstün yönü Allah’ın bundan memnun ve razı olmasıdır. Allah’ın inananlardan istediği bir hayat biçimidir.Sünnette hedef İlahi huzuru elde etmek ve ömür sermayesini ibadete döndürmektir.

Peygamber Efendimiz(ASM) sünnetin önemini şöyle ifade etmektedir:

”Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sımsıkı yapışır ve uyarsanız asla dalalete sapmazsınız. Bunlar, Kur’an-ı Kerim ve benim sünnetlerimdir.”(Müslim, Fezailü’s-sahabe 37)

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, bu konuyu şöyle dile getiriyor:

“Doğrudan doğruya Sünnete ittibâ etmek, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmı hatıra getiriyor. O ihtardan, o hâtıra, bir huzur-u İlâhi hâtırasına inkılâp eder. Hattâ en küçük bir muamelede, hattâ yemek, içmek ve yatmak âdâbında Sünnet-i Seniyyeyi mürâât ettiği dakikada, o âdi muamele ve o fıtrî amel, sevaplı bir ibadet ve şer’î bir hareket oluyor. Çünkü o âdi hareketiyle Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma ittibâını düşünüyor ve şeriatın bir edebi olduğunu tasavvur eder. Ve şeriat sahibi o olduğu hatırına gelir. Ve ondan, Şâri-i Hakikî olan Cenâb-ı Hakka kalbi müteveccih olur. Bir nevi huzur ve ibadet kazanır.

İşte, bu sırra binaen, Sünnet-i Seniyyeye ittibâı kendine âdet eden, âdâtını ibadete çevirir, bütün ömrünü semeredar ve sevabdar yapabilir.”(On Birinci Lem’a)

Sünnetin en büyük gayesi İlahi huzuru elde etmek ve ömrümüzü ibadete çevirmektir. Hayatını sünnete uygun tarzda yaşamaya gayret eden bir insan her halinde, her işinde Allah’ı hatırlar. Yapılan işin sünnet olduğunu düşünen insan önce bir nevi huzur ve ibadet kazanır.

Efendimiz(ASM)ı örnek alan insan onun yaptığı gibi hareket edince yani oturup kalkması, yiyip içmesi, uyuması hayatının bütün safhaları ibadet hükmüne geçer

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir