NİÇİN RİSALE OKUMALIYIZ?

Risale-i Nur’u daha iyi anlamak için ne yapmalıyız? Nasıl bir yol takip etmeliyiz? Niçin risale okumalıyız?

Risale-i Nur, bu asrın anlayışına sunulan Kur’an’ın manevi bir tefsiridir. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri,kelam alimidir. Kur’an’ın kelam ayetlerine farklı bir yorum getirmiştir. Said Nursi Hazretlerine göre,bu asırda imanı kurtarmak,diğer hizmetlerden çok daha önemlidir. Risale-i Nur’larda amellerin nasıl işleneceğinden ziyade amellerin niçin yapıldığına dair sorular cevaplanmaktadır.
Allah’ın varlığının delili nedir? Namaz niçin kılınır? Niçin belli vakitte kılınır? Ahirete imanın delili nedir? gibi yüzlerce soruların cevabı vardır.Nasıl okuyalım?

. Niyet etmek, ”Ya Rab! Kur’an’ın hakikatli tefsiri ve bu asra,bu zamana göre tam manevi şifa vesilesi olan Risale-i Nur’larla Kur’an’ı anlamaya anladığımı, yaşamaya,yaşadığımı, başkasına anlatacak hale gelmeye beni lütfunla başarılı kıl.”diye dua etmek.

. Üstad Hazretleri kendi yazdığı eserlerin bazılarını”100 (Yüz) defadan fazla okudum” diyor. Risaleleri ”Gazete gibi okumayın, okuyun üzerinde etraflıca düşünün,sonra yine okuyun” demekte. Midemize aldığımız bir yemek nasıl iki-üç saatte hazmedilirse
akıl midesine aldığımız bilgilerde böyle bir zaman içinde kalb,ruh ve diğer duygulara ulaşır.

. Said Nursi Hazretlerinin bir ikazı da şöyle ” Besmele’nin sırlarını okurken kalben onlara yönelin,kendinizi kaptırarak zevkle okuyun,aklın ölçüleriyle tartmayın,aksi halde o nur söner,sönmese de gizlenir.”

. Risale-i Nur Kur’an’dan gelir,O’nun tefsiri ayetlerinin delili,mana ve hakikatlarıdır,okudukça insan Kur’an’a alışır ve O’nunla dostluk kurar. Kur’an’a hizmet maksadıyla okunmalıdır. Bu konu risalerde şöyle izah edilir:

“İnşâallah Kur’an’a ait mesaille iştigal, bir nevi manevî mütefekkirane Kur’an okumak hükmündedir. Hem ibadet, hem ilim, hem marifet, hem tefekkür, hem kıraat-ı Kur’an manaları risalelerin istinsah ve mütalaalarında vardır itikadındayız. Zâten bu ciheti siz takdir etmişsiniz. “(Barla Lahikası)

” İki-üç gün evvel, Yirmiikinci Söz tashih edilirken dinledim. Gördüm ki; içinde hem küllî zikir, hem geniş fikir, hem kesretli tehlil, hem kuvvetli iman dersi, hem gafletsiz huzur, hem kudsî hikmet, hem yüksek bir ibadet-i tefekküriye gibi nurlar var. Bir kısım şakirdlerin ibadet niyetiyle risaleleri ya yazmak veya okumak veya dinlemekliğin hikmetini bildim. Bârekâllah dedim, hak verdim. “(Kastamonu Lahikası)

. Risale-i Nur’ları iyi anlamak mı istiyorsun? O zaman Üstad Bediüzzaman Said Nursi gibi düşünüp,olaylara öyle bakmaya,iman gözlüğü ile görmeye çalışmalıyız. O hali yaşamalıyız. Yoksa tam anlamamız mümkün olmuyor.

. Üstad Hazretleri iman hakikatlerinin en derin meselelerini temsil yoluyla kalbe kabul ettirip,akla yakınlaştırmaktadır. Bu ise Kur’an’ın takip ettiği bir yoldur. Kur’an’da insanlara böyle temsiller vermekte.

. Risale-i Nur’larda Üstad, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz’e ve Kur’an’a işaret ederek dersler veriyor. Rehber Efendimiz (ASM) Kur’an ile bizlere kaide ve kuralları anlatmakta. Defterde kullanım talimatı var, Allah’a kulluk vazifeleri anlatılıyor. Bunları zamanımızın insanının anlayışına sunuyor.

. Uykusuz,fazla yemek ve içmek halinde olmamak,okuduğumuzu anlamaya çalışmak,anlamadan geçmemekte yine dikkat edilmesi gereken kurallardır.

”Allah’ım,Kur’an’ı daha iyi anlamak ve O’na talebe olabilmek için bizi,Risale-i Nur’u okuyan ve anlayanlardan eyle.”(Amin)

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir