NEVFEL BİN HARİS (RA)

Mekke’de doğan Nevfel bin Haris’in künyesi Ebu’l Haris Nevfel bin Haris bin Abdülmuttalip el Haşimi el Kureyşi’dir. Peygamber Efendimiz(ASM)ın amcası Haris’in oğludur. Kureyş’in Haşimoğlu kabilesinden İslama giren en yaşlı sahabi. Nevfel, Rasulullah’ın İslamiyeti bütün insanlara duyurmaya çalıştığı ilk tebliğ yıllarında müslüman olmamış, fakat karşı da çıkmamıştı.

Bedir Gazvesine istemediği halde müşriklerin zoru ile katıldı, bu savaşta müşrikler mağlup olmuş ve kendisi de esir düşmüştü. Esirler arasında bulunan Nevfel’e, Rasulullah şöyle buyurdu:

”Ya Nevfel! Fidye verip kendini kurtar.”

Nevfel,”Ya Rasulullah! Kendimi kurtarmak için verecek bir şeyim yok.”diye cevap verdi.

Rasulullah, ”Cidde’deki mızraklarını versene!” buyurdu. Bunu işiten Nevfel,”Allah’a yemin ederim ki,Cidde’de mızraklarımın bulunduğunu benden ve Allah’tan başka kimse bilmiyordu. Ben şehadet ederim ki,sen Rasulullah’sın! diyerek müslüman oldu.

Mekke’ye dönen Nevfel bin Haris, müşriklerin Hendek Savaşına hazırlandığı sırada o ana kadar gizlediği İslamiyeti ilan ederek Hz. Abdullah bin Abbas ile birlikte Medine’ye hicret etti.

Mekke’nin fethine katılan Nevfel bin Haris, Taif ve Huneyn seferlerinde kahramanca savaştı. Huneyn seferine katılan orduya Üç bin mızrak hediye etti.

Cesareti ve cömertliği ile tanınan Nevfel bin Haris 636 yılında Medine’de vefat etti. Cenaze namazını Halife Hz. Ömer kıldırdı ve Cennetül Baki mezarlığına defnedildi. Allah, ondan razı olsun.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir